Home Eerste verzoek Betalingsuitstelwet gehonoreerd

Eerste verzoek Betalingsuitstelwet gehonoreerd

De rechtbank wijst in deze zaak (Rechtbank Rotterdam 9 februari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:1087) het eerste verzoek tot aanhouding van een faillissementsrekest toe omdat voldaan is aan de voorwaarden zoals die zijn bepaald in artikel 2.2. lid 3 onder a, b en c Betalingsuitstelwet. Zo is voldoende aannemelijk gemaakt dat verweerster, die een kledingwinkel exploiteert, in een toestand verkeert waarin zij uitsluitend of hoofdzakelijk als gevolg van de coronacrisis, de onderneming niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten en daardoor tijdelijk niet in staat is om voort te gaan met het betalen van haar schulden. Daarnaast bestaat het vooruitzicht dat verweerster na verloop van de gevraagde uitsteltermijn van twee maanden haar schuldeisers weer kan bevredigen. Tot slot is niet gesteld noch gebleken dat verzoekster onredelijk in haar belangen wordt geschaad bij toewijzing van het aanhoudingsverzoek van het faillissementsrekest.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven