Home Eigen schuld, dikke bult!

Oswald Nunes

Overig
/

Eigen schuld, dikke bult!

Wat zegt de rechter als een slachtoffer van een verkeersongeval niet meewerkt aan een deskundigenonderzoek?

In 2002 vindt een verkeersongeval plaats. De verzekeraar van de aansprakelijke partij erkent aansprakelijkheid. Een orthopedisch chirurg beschrijft dat het slachtoffer als gevolg van het ongeval klachten heeft aan de schouder. De rechtbank wil een onderzoek door een deskundige gelasten. Beoordeeld moet worden in hoeverre het schouderletsel ongevalsgevolg is. Het komt daarbij volgens de rechtbank aan op een vergelijking tussen enerzijds de situatie van het slachtoffer met en anderzijds zijn situatie zonder de door het ongeval veroorzaakte schouderklachten. De rechtbank benoemt een verzekeringsarts om het onderzoek te verrichten. De verzekeringsarts geeft echter haar opdracht terug omdat zij er niet in is geslaagd contact met het slachtoffer op te nemen om een afspraak te maken. Er komt geen rapport.

De rechtbank overweegt dat het slachtoffer niet heeft voldaan aan zijn verplichting om aan het deskundigenonderzoek mee te werken. Hierdoor beschikt de rechtbank niet over een rapport dat als basis kan dienen bij de beoordeling van de vraag welke beperkingen het slachtoffer als gevolg van het ongeval heeft.

Het verzoek van het slachtoffer om een nieuw onderzoek te laten plaatsvinden wordt door de rechtbank afgewezen: het geschil loopt al vijf jaar. Het slachtoffer is niet op zittingen verschenen waardoor nooit rechtstreekse informatie bij hem kon worden ingewonnen. Er is bovendien geen goede verklaring gegeven waarom niet aan het deskundigenonderzoek is meegewerkt. Ook door de procesopstelling van het slachtoffer is er geen reden om aan te nemen dat een nieuw onderzoek succesvoller zal zijn.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de beschikbare stukken onvoldoende aanknopingspunten bieden om een oordeel te kunnen geven over de door het ongeval ontstane beperkingen. Nu er ook geen rapport van de deskundige beschikbaar is, kan het bestaan en de omvang van de beperkingen als gevolg van het ongeval niet worden vastgesteld. De vordering wordt afgewezen.

De les die uit deze uitspraak voortvloeit is, dat partijen verplicht zijn om mee te werken aan een door de rechter gelast onderzoek door een deskundige. Wordt aan deze verplichting niet voldaan dan kan de rechter, zoals dat zo mooi is geformuleerd, daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In de praktijk betekent dit dat wanneer een slachtoffer die wel bij een andere partij schade claimt maar niet meewerkt aan een door de rechter geachte noodzakelijk geacht deskundigenonderzoek, net zoals in deze zaak, het lid op de neus krijgt.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven