Home Executieveilingen transparanter en toegankelijker

KBS

Executieveilingen transparanter en toegankelijker

Op 15 oktober 2014 is een wet in werking getreden die de executoriale verkoopprocedure van onroerende zaken transparanter en voor een breder publiek toegankelijker beoogt te maken. Het doel hiervan is om de opbrengst van de verkoop van onroerende zaken op executieveilingen te verhogen. De wijzigingen komen – kortgezegd – op het volgende neer.

  • Internet: een executoriale verkoop zal voortaan alleen in een veilingzaal, alleen via internet of tegelijkertijd in de zaal en via internet kunnen plaatsvinden. Ook zal de aankondiging van een executoriale veiling voortaan op een website kenbaar worden gemaakt in plaats van door een advertentie in een regionaal dagblad en aanplakking aan het pand. De drempel om mee te bieden zal hierdoor een stuk lager zijn.
  • Huurbeding: hypotheekhouders zullen bij vrijwel iedere executoriale verkoop voorafgaand aan de executieveiling het huurbeding moeten inroepen. Op die manier worden huurovereenkomsten die zonder toestemming van de hypotheekhouder zijn aangegaan vernietigd en kan de woning vrij van huur worden geveild.
  • Bezichtiging: de hypotheekgever en eventuele huurders van te veilen woningen, worden verplicht mee te werken aan bezichtigingen.
  • Verkorte ontruimingstermijn: de ontruimingstermijn is teruggebracht van één jaar naar ten hoogste drie maanden.
  • Kostenverdeling: slechts bepaalde kosten mogen in het  vervolg op de koper afgewenteld worden. Met meer duidelijkheid over de kosten zal de koper geholpen zijn, hetgeen zou kunnen leiden tot hogere opbrengsten.
  • Risicoverdeling: de onroerende zaak is voortaan voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces- verbaal van toewijzing. Hiermee wordt het moment van risico- overgang gelijkgeschakeld met het moment waarop de koper de zaak in bezit krijgt. In de oude situatie liep de koper reeds vanaf het moment van gunning risico, terwijl aflevering pas plaatsvond bij de eigendomsoverdracht.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven