Home Gegronde tuchtklacht wegens het niet in acht nemen van de privacywetgeving

Lisa van Baarsel

Privacy
/

Gegronde tuchtklacht wegens het niet in acht nemen van de privacywetgeving

Dat privacyrechten in de zorg een belangrijke rol spelen is bekend. Het niet naleven van de regels kan, zo volgt uit een recente uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven (‘tuchtcollege’), tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn.

Wat was er aan de hand?

Klager had de bedrijfsarts verzocht om (i) een afschrift van de loggegevens (overzicht waaruit volgt wie wanneer bepaalde informatie over de patiënt/cliënt beschikbaar heeft gemaakt en/of heeft ingezien) en (ii) om een afschrift van het medisch dossier welke op elektronisch beveiligde wijze diende te worden verstrekt. De bedrijfsarts had aan beide verzoeken geen gehoor gegeven. Klager wendde zich tot het tuchtcollege en klaagde over -onder meer- het feit dat de bedrijfsarts zich niet aan de privacywetgeving (nl. specifiek artikel 15d en artikel 15e van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (‘Wabvpz’)) had voldaan.

Wat oordeelt het tuchtcollege?

Het tuchtcollege verklaart de klacht op dit punt gegrond. Het tuchtcollege overweegt daartoe het volgende: de patiënt/cliënt heeft recht op een afschrift van het medisch dossier en dit afschrift moet elektronisch en op beveiligde wijze worden verstrekt (artikel 15d Wabpvz). Ook heeft de patiënt/cliënt recht op een afschrift van de loggegevens (artikel 15e Wabpz). Klager had de bedrijfsarts om deze afschriften verzocht, maar de bedrijfsarts heeft de afschriften niet (op juiste wijze) verstrekt. Dat is in strijd met de privacywetgeving. Als reden voor het niet (juist) verstrekken van de afschriften, gaf de bedrijfsarts aan dat zij enkel in het medisch dossier had gewerkt (en dus geen andere zorgverleners) en dat zij in die periode (nog) niet beschikte over een elektronisch uitwisselsysteem. Communicatie met klager vond per e-mail plaats, waardoor het -volgens de bedrijfsarts- duidelijk was voor klager wanneer in het dossier was gewerkt en dat daarmee ook controleerbaar was dat de bedrijfsarts geen gegevens had aangepast. Deze omstandigheden ontslaan volgens het tuchtcollege de bedrijfsarts echter niet van de verplichtingen die de Wabpvz aan de bedrijfsarts oplegt. Nu die verplichtingen niet in acht zijn genomen, verklaart het tuchtcollege de klacht hierover gegrond.

Hoewel de tuchtklacht gegrond wordt verklaard, besluit het tuchtcollege geen maatregelen aan de bedrijfsarts op te leggen. Reden hiervoor is dat de bedrijfsarts haar handelwijze direct heeft aangepast nadat haar de strekking van de Wabpvz duidelijk was geworden. Zij is overgegaan naar een systeem welke haar loggegevens wel registreert. Ook weegt mee dat de bedrijfsarts weliswaar niet via een elektronisch afschrift, maar op een andere beveiligde manier het medisch dossier aan klager had toegezonden, en dat de bedrijfsarts ter zitting had aangegeven dat elektronisch beveiligde verzending alsnog mogelijk is. Naar het oordeel van het tuchtcollege is daarmee voldoende gebleken dat de bedrijfsarts is doordrongen van de privacy normen die zijn in acht moet nemen.

Les voor de praktijk

De uitspraak van het tuchtcollege bevestigt dat de zorgverlener zich moet houden aan de privacywetgeving en dat bepaalde omstandigheden niet maken dat de zorgverlener daarvan kan afwijken.

Voor vragen over de Wabpvz of andere privacyrechtelijke vraagstukken kunt u contact opnemen met Niels van den Burg of Lisa van Baarsel.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven