Home Het gewijzigde voorstel Wet langdurige zorg (Wlz) naar Tweede Kamer

KBS

Het gewijzigde voorstel Wet langdurige zorg (Wlz) naar Tweede Kamer

Op 10 maart jl. is het gewijzigde voorstel van de Wlz en de gewijzigde memorie van toelichting naar de Tweede Kamer gezonden. Deze wijzigingen vonden plaats naar aanleiding van het op 23 januari 2014 uitgebrachte advies van de Raad van State.

Het wetsvoorstel strekt tot vervanging van de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en zal op 1 januari 2015 in werking (moeten) treden. De reikwijdte van de Wlz is aanzienlijk beperkter dan die van de AWBZ. Zo zal de extramurale zorg, waarop in de AWBZ nog aanspraak kan bestaan, geen deel uitmaken van de Wlz; deze zal zijn ondergebracht bij de zorgverzekeraars op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of bij de gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of de Jeugdwet.

Over de inhoudelijke behandeling houden de gezondheidsrechtspecialisten van KBS Advocaten u op de hoogte.

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn hier te raadplegen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven