Home Gezamenlijk ontworpen software: wie heeft recht op exploitatie?

KBS

Gezamenlijk ontworpen software: wie heeft recht op exploitatie?

Op 13 april 2011 heeft de Rechtbank Arnhem in kort geding een zaak behandeld, waarin een rijschool samen met een internetbedrijf een programma heeft ontwikkeld voor de planning van rijlessen…

In de praktijk komt het geregeld voor dat computerprogramma’s op maat zijn gemaakt en dat onvoldoende duidelijk is wie de rechten op die programma’s heeft. Dat onderwerp komt veelal ter discussie als de relatie met de software leverancier wordt beëindigd. Van belang is dan vooral dat een volgende software leverancier in het reeds bestaande programma wijzigingen mag aanbrengen. Het is dan zaak over goede afspraken te beschikken.

Dit is recent nog eens bevestigd in een uitspraak in kort geding door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem. Een rijschool had samen met een internetbedrijf een programma ontwikkeld voor de planning van rijlessen. Volgens de wet kan een gemeenschappelijk auteursrecht slechts door de auteurs gezamenlijk worden geëxploiteerd. Dit is geregeld in de bepalingen omtrent gemeenschappelijk eigendom in artikel 3:170 lid 2 jo. 3:168 lid 1 BW. Partijen hadden echter in een samenwerkingsovereenkomst bepaald dat alle rechten van intellectuele eigendom, dus ook de auteursrechten, met betrekking tot de software aan beide partijen gezamenlijk toekomen en dat ieder afzonderlijk gerechtigd is om de software aan te passen en te exploiteren.

Op enig moment eindigde de rijschool de samenwerkingsovereenkomst. De rijschool vroeg om afgifte van de broncode opdat zij het programma in eigen beheer verder zou kunnen ontwikkelen. Het internetbedrijf weigerde dat, waarop de rijschool afgifte vorderde in kort geding.
De rechter oordeelde dat de rijschool op grond van de afspraak in een overeenkomst gerechtigd was om het auteursrecht zelfstandig te exploiteren en dus ook over de broncode te beschikken. Ook nadat de samenwerkingsovereenkomst was beëindigd. Het internetbedrijf werd veroordeeld om tot afgifte over te gaan.

Kort geding d.d. 13 april 2011, Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, datum publicatie 10 mei 2011, LJN BQ3855

Meer weten over dit onderwerp?

Neem gerust contact met ons op!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven