Home Gymnastiekoefeningen op heftruck: bewuste roekeloosheid

Gymnastiekoefeningen op heftruck: bewuste roekeloosheid

Opzet of bewuste roekeloosheid kent in de werkgeversaansprakelijkheid een streng criterium en doorgaans wordt daar niet snel aan voldaan. In het geval een werknemer tijdens zijn werkzaamheden gymnastiekoefeningen verricht aan de lepels van de heftruck wordt daar wél aan voldaan, zo volgt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van september 2023.

In deze zaak speelde het volgende.

Een magazijnmedewerker was in 2020 een arbeidsongeval overkomen, waarna hij zijn (inmiddels ex-)werkgever aansprakelijk stelde. Nadat de aansprakelijkheid van de hand werd gewezen, startte de magazijnmedewerker een bodemprocedure, waarin hij de kantonrechter verzocht voor recht te verklaren dat de werkgever aansprakelijk is.

De werkgever werd bij tussenvonnis in de gelegenheid gebracht om te bewijzen dat zij de op haar rustende zorgplicht is nagekomen en/of dat de schade van de magazijnmedewerker in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de magazijnmedewerker. Hierop werden tijdens een getuigenverhoor diverse collega’s van de magazijnmedewerker als getuigen gehoord.

Op basis van de getuigenverklaringen van de collega’s en uit diens eerder afgelegde schriftelijke verklaringen staat het voor de kantonrechter vast dat de magazijnmedewerker gymnastiekoefeningen heeft gedaan door aan de lepels van de heftruck te hangen en naar beneden te springen, dan wel zich te laten vallen. De magazijnwerker bracht daar tegenin dat hij heeft geprobeerd om een niet goed bevestigde lus van de ‘big bag’ te corrigeren, maar dat achtte de kantonrechter, de big bag weegt zo’n 1000 kilo, ongeloofwaardig.

De kantonrechter oordeelt in de eerste plaats dat de werkgever wél aan haar zorgplicht heeft voldaan. De kantonrechter achtte het in dat kader van belang dat aan de magazijnmedewerker voor aanvang van zijn werkzaamheden werkinstructies werden gegeven en dat er stickers c.q. pictogrammen op de betreffende  heftruck zijn bevestigd waaruit onder andere volgt dat je niet aan de lepels van de heftruck mag gaan hangen. Verder staat het voor de kantonrechter vast dat meerdere collega’s de magazijnmedewerker op de dag van het arbeidsongeval erop hebben gewezen dat hij geen gymnastiekoefeningen moest doen aan de lepels van de heftruck, maar dat hij dit desondanks toch heeft gedaan. Nu het de eerste keer is geweest dat de magazijnmedewerker dergelijke oefeningen heeft gedaan kon van de werkgever, zo oordeelt de kantonrechter, niet verwacht worden dat zij de magazijnmedewerker hiervoor al eerder schriftelijk waarschuwde.

De kantonrechter oordeelt in de tweede plaats, dat voor het geval de werkgever niet aan haar zorgplicht zou hebben voldaan, wat naar het oordeel van de kantonrechter dus niet het geval is, geldt dat gelet op de vaststaande feiten sprake is van bewust roekeloos handelen en dat de schade van de magazijnmedewerker in belangrijke mate het gevolg is daarvan. De magazijnmedewerker heeft zonder enige aanleiding en ook nadat hij door zijn collega’s erop is gewezen daarmee te stoppen, gymnastiekoefeningen verricht aan de lepels van de heftruck. Dergelijk gedrag is evident onveilig en de magazijnmedewerker moet zich daarvan bewust zijn geweest, aldus de kantonrechter.

Kortom, de vordering van de magazijnmedewerker wordt afgewezen en de werkgever is niet aansprakelijk.


Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven