Home Het opleggen van een schriftelijke waarschuwing: een zorgvuldig proces!

KBS

Het opleggen van een schriftelijke waarschuwing: een zorgvuldig proces!

Het opnemen van een ongefundeerde aantekening in het personeelsdossier van een werknemer is in strijd met goed werkgeverschap, zo oordeelde de kantonrechter te Zutphen.

Wat was er aan de hand?
Een werknemer van een exploitant van sportaccommodaties was sinds 1 januari 2002 werkzaam als badmeester op één van de locaties van zijn werkgever.
In het zwembad was een bad aanwezig waarvan de vloer in hoogte kan worden versteld. Voor het bedienen van de beweegbare vloer bestaat een veiligheidsprocedure, vanwege het risico op beknelling tijdens het verstellen van de vloer.

Op enig moment, moest de vloer omhoog worden bijgesteld omdat er peuters zwemles zouden krijgen. Een bezoeker van het zwembad wilde op dat moment het betreffende bad betreden. De werknemer wees de bezoeker erop dat hij het bad niet in mocht vanwege het bijstellen van de vloer wegens veiligheidsredenen. De bezoeker negeerde de instructie en reageerde provocerend, waarop de werknemer zijn stem verhief en ingreep.

De volgende dag ontving de werknemer een officiële waarschuwing van de werkgever vanwege luide stemverheffing en het gebruik van harde woorden, hetgeen als intimiderend en bedreigend was ervaren. Dit gedrag werd door de werkgever als onprofessioneel en niet gastgericht aangemerkt. De officiële waarschuwing zou worden aangetekend in het personeelsdossier van de werknemer. De werknemer heeft hiertegen bezwaar gemaakt en vorderde dat de waarschuwing van tafel ging en de aantekening zou worden verwijderd uit het personeelsdossier. De werkgever hield echter voet bij stuk en weigerde de aantekening uit het personeelsdossier te verwijderen en voegde daaraan toe dat werknemer zich ook niet aan de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van het bedienen van de vloer had gehouden. De werknemer heeft vervolgens bij de kantonrechter een verzoek ingediend strekkende dat de aantekening uit het personeelsdossier dient te worden verwijderd.

De beoordeling
De kantonrechter oordeelt dat het onzorgvuldig is om een officiële waarschuwing te geven, daarna omgezet in een aantekening, zonder daarvoor onderzoek te plegen en wederhoor toe te passen en deze later van een andere grondslag te voorzien. Gebleken is dat werknemer schriftelijke getuigenverklaringen heeft overgelegd, die haaks staan op de verwijten die de werkgever hem maakt. Daaruit blijkt dat de gast de werknemer verbaal en non-verbaal heeft geprovoceerd en dat de werknemer rustig is gebleven. Het had op de weg van de werkgever gelegen om vast te stellen dat de werknemer redelijke grenzen heeft overschreden. Nu de aantekening in het personeelsdossier van werknemer niet berust op een feitelijke onderbouwing en is genomen in strijd met de redelijke eisen van goed werkgeverschap, oordeelt de kantonrechter dat de aantekening niet voldoende zorgvuldig tot stand is gekomen. De werkgever dient de ten onrechte opgenomen aantekening uit het personeelsdossier van werknemer te verwijderen.

Heeft u vragen het opleggen van een schriftelijke waarschuwing, neem dan contact op met Debby Kolk, Suzanne Steegmans of Lisa van Baarsel.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven