Home Het slapende dienstverband

Debby Kolk

Arbeidsrecht
/

Het slapende dienstverband

Begin dit jaar schreef ik over een uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg waarin de werkgever in kort geding is veroordeeld om een slapend dienstverband met een ernstig zieke medisch specialist na  drie jaar arbeidsongeschiktheid op te zeggen en daarbij de transitievergoeding te voldoen van bijna € 150.000,–.

Wisselende uitspraken

Inmiddels is een aantal uitspraken gedaan door verschillende rechtbanken met wisselende uitkomst. Er is geen wettelijke verplichting tot beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte. Anderzijds kan het niet opzeggen van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte in strijd zijn met goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 BW. De voorbeelden in de rechtspraak zijn schrijnende gevallen, waarbij er ook geen arbeidsmogelijkheden waren na twee jaar ziekte.

Prejudiciële vragen

Recentelijk heeft de kantonrechter te Limburg een prejudiciële beslissing gevraagd over slapende dienstverbanden.

Gelet op verschillende zaken over slapende dienstverbanden, vond de rechter dat er een grote maatschappelijke behoefte bestaat aan een richtinggevend standpunt van de Hoge Raad, zodat werkgevers en werknemers en ook de rechtspraktijk een handvat hebben bij de verdere afwikkeling van deze zaken. De vragen gaan over de gehoudenheid van de werkgever om een redelijk voorstel van een werknemer tot beëindiging van het dienstverband te accepteren.

Spiegelbeeld Stoof/Mammoet arrest

Daarbij wordt een spiegelbeeldig beroep gedaan op het Stoof/Mammoet arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2008 en de daarin ontwikkelde maatstaf.  Een werknemer is volgens de Hoge Raad onder omstandigheden op grond van artikel 7:611 BW gehouden om een redelijk voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst te aanvaarden dat is gedaan in verband met gewijzigde omstandigheden op het werk. De vraag is of dit ook geldt in het spiegelbeeldige geval, waarin de werknemer in verband met gewijzigde omstandigheden een wijzigingsvoorstel doet aan de werkgever. Is een werkgever, in geval van gewijzigde omstandigheden op het werk, verplicht om een redelijk voorstel van de werknemer tot wijziging van de arbeidsovereenkomst te aanvaarden op grond van goed werkgeverschap? En als dat het geval is, moet vervolgens de vraag worden beantwoord of een redelijk voorstel van de werknemer ook een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden na twee jaar ziekte kan zijn. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat niet verwacht wordt dat binnen 26 weken herstel zal optreden en de bedongen arbeid ook niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

Nog geen duidelijkheid

Of een werkgever onder omstandigheden akkoord moet gaan met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte en daarbij een ontslagvergoeding moet betalen ter hoogte van het bedrag dat de werkgever op kan verhalen op het UWV blijft dus nog even afwachten.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met mij of één van mijn collega’s. Wij helpen u graag verder.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven