Home Hof Den Haag: politie (wél) aansprakelijk voor schietpartij Alphen

KBS

Hof Den Haag: politie (wél) aansprakelijk voor schietpartij Alphen

Tristan van der Vlis schoot op 9 april 2011 in een winkelcentrum 6 mensen dood, en verwondde er nog eens 16. Daarna schoot hij zichzelf dood. Voor zijn daad gebruikte hij 3 vuurwapens waarvoor hij een vergunning had: een semi-automatisch geweer, een semi-automatisch pistool en een revolver.

Slachtoffers en nabestaanden verwijten de politie dat die in 2008 een wapenvergunning heeft verleend aan Van der Vlis. Hij had psychische problemen, was suïcidaal en had daarom die vergunning nooit mogen krijgen, redeneren ze. In september 2006 werd hij nog opgenomen in een kliniek.

In eerste instantie kregen de slachtoffers en nabestaanden ongelijk. De Rechtbank oordeelde dat de politie in strijd met de wet en daarmee onrechtmatig had gehandeld bij de verlening van het wapenverlof omdat daarbij relevante gegevens buiten beschouwing waren gelaten. Indien die gegevens wel waren meegewogen, dan had dat naar het oordeel van de Rechtbank tot een weigering van het wapenverlof moeten leiden. De door de politie geschonden norm, namelijk die van zorgvuldige besluitvorming bij verlening van het wapenverlof, strekte naar het oordeel van de Rechtbank evenwel niet tot bescherming tegen de schade van deze slachtoffers en nabestaanden. Het ontbrak, in juridische termen, aan relativiteit zodat (toch) geen aansprakelijkheid werd aangenomen.

Dat oordeel hield bij het Hof geen stand. Bij arrest van 27 maart 2018 oordeelde het Hof Den Haag dat wel is voldaan aan genoemd relativiteitsvereiste: de norm dat een wapenverlof geweigerd moet worden aan iemand aan wie een vuurwapen niet kan worden toevertrouwd, omdat vrees voor misbruik bestaat, heeft ook (specifiek) tot doel om de burger in zijn individuele belang te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het gebruik (misbruik) van een vuurwapen. Dit geldt wel alleen voor (materiële en immateriële) letsel- en overlijdensschade.

Het arrest leest u hier

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven