Home Hoge Raad: aansprakelijkheid voor dieren geldt niet jegens medebezitter/bedrijfsmatige medegebruiker

KBS

Hoge Raad: aansprakelijkheid voor dieren geldt niet jegens medebezitter/bedrijfsmatige medegebruiker

Recent heeft de Hoge Raad in dit arrest geoordeeld dat medebezitters niet jegens elkaar aansprakelijk zijn voor schade toegebracht door dieren. Dit geldt ook voor bedrijfsmatige gebruikers van een dier. Deze vraag naar aansprakelijkheid tussen medebezitters van dieren leefde in de juridische literatuur sinds het Hangmatarrest (HR 8 oktober 2010), waarin aansprakelijkheid tussen medebezitters van een opstal werd aangenomen. Aan die juridische discussie is met dit arrest van de Hoge Raad een einde gekomen.

Eiseres die samen met haar echtgenoot een manege exploiteert loopt letsel op tijdens een paardrijles. Zij stelt dat haar echtgenoot op grond van artikel 6:179 en 6:181 BW voor 60% aansprakelijk is en doet daarmee een beroep op de redenering uit het Hangmatarrest.

De Hoge Raad oordeelt dat het Hangmatarrest niet van toepassing is tussen medebezitters van dieren. Anders dan bij schade vanwege een verborgen gebrek aan een opstal, is vooraf kenbaar dat een dier beschikt over een onberekenbare energie waarmee het mogelijk schade kan toebrengen. De medebezitter die schade lijdt, moet worden geacht vooraf zelf bekend te zijn met dit gevaar. Vervolgens overweegt de Hoge Raad dat schade veroorzaakt door dieren  regelmatig voorkomt, zodat aansprakelijkheid tussen medebezitters zou kunnen leiden tot een toename in claims. Vanwege de kenbaarheid van het gevaar, kan worden verwacht dat bezitters van een dier zich zelf tegen het risico van schade verzekeren. Dit arrest brengt mee dat een medebezitter van een dier (letsel)schade door toedoen van het dier niet kan verhalen op een andere medebezitter. Deze redenering geldt ook voor de bedrijfsmatig gebruiker van het dier (6:181 BW).

Als u het risico van letselschade door toedoen van uw eigen dier wenst te verzekeren, is het mogelijk een ongevallenverzekering af te sluiten. Als bedrijfsmatig gebruiker kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering onder omstandigheden uitkomst bieden.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven