Home Hoge Raad bevestigt maatstaf beëindiging duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

KBS

Hoge Raad bevestigt maatstaf beëindiging duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Bij arrest van 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad de maatstaf voor de beëindiging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd bevestigd.

Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat (HR 3 december 1999, LJN AA3821, NJ 2000/120). Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak (ECLI:NL:PHR:2013:BZ41630).

 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven