Home Hoge Raad: incassokosten verschuldigd na één aanmaning (veertiendagenbrief)

KBS

Hoge Raad: incassokosten verschuldigd na één aanmaning (veertiendagenbrief)

Bij arrest van 13 juni 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1405) heeft de Hoge Raad de (prejudiciële) vraag of een consument-schuldenaar reeds een vergoeding voor incassokosten is verschuldigd na ontvangst van één aanmaning (de zogenaamde veertiendagenbrief) bevestigend beantwoord. Verdere incassohandelingen zijn niet vereist. Als er dus niet tijdig is betaald, de veertiendagenbrief door de consument-schuldenaar is ontvangen en ook binnen deze veertien dagen geen betaling is gevolgd, is de consument-schuldenaar gehouden de incassovergoeding te voldoen. De hoogte van de vergoeding is genormeerd (Besluit genormeerde vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen) en hangt af van de hoogte van de verschuldigde hoofdsom.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven