Home Hoge Raad: rechtsbijstandsverzekeraar in belangen geschaad door onvoldoende medewerking verzekerde?

KBS

Hoge Raad: rechtsbijstandsverzekeraar in belangen geschaad door onvoldoende medewerking verzekerde?

In zijn arrest van 5 oktober 2007 (ECLI:NL:HR:2007: BA9705, NJ 2008/57) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat voor het geval waarin een verzekeraar zich op een contractueel vervalbeding wenst te beroepen op de grond dat een schademelding te laat is gedaan, de verzekeraar dient te stellen dat hij door de niet-nakoming door de verzekerde van zijn verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst in zijn redelijke belangen is geschaad.

Op 7 maart 2014 heeft de Hoge Raad – onder verwijzing naar voornoemd arrest – gelijkluidend geoordeeld in geval de verzekerde onvoldoende medewerking verleent om een schadedossier te kunnen afwikkelen. Volgens de Hoge Raad had het hof dit niet onderzocht, althans bevat het arrest van het hof niet een toereikende motivering voor het oordeel dat de door de verzekeraar aangevoerde nadelen – dat hij door het uitblijven van een reactie meer werk moest verrichten, en dat de vertraging de kans op een schikking verkleinde – voldoende klemmend waren. De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst de zaak naar het Hof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing.

Klik hier voor het volledige arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2014:522).

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven