Home IGZ toetst overdracht patiëntengegevens in 2014

IGZ toetst overdracht patiëntengegevens in 2014

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat in 2014 toetsen of ziekenhuizen patiëntengegevens goed overdragen aan verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen. De inspectie richt zich daarbij speciaal op de overdracht van gegevens van kwetsbare ouderen.

In de Staat van de Gezondheidszorg 2011 signaleerde de inspectie dat de informatie-uitwisseling in de zorg niet optimaal verloopt. Hoe verder de schakels in de zorg van elkaar af liggen, hoe groter de knelpunten. Vooral de uitwisseling van informatie tussen de ‘cure’ en de ‘care’ is vaak niet goed geregeld. Daarom besteedt de inspectie daar al enkele jaren extra aandacht aan in haar contacten met cliënten-, beroeps- en brancheorganisaties.

In 2014 gaat de IGZ toetsen of zorginstellingen de informatieoverdracht hebben verbeterd. De inspectie zal in de dossiers van kwetsbare ouderen controleren of er vanuit het ziekenhuis schriftelijk of elektronisch is overgedragen volgens de wet- en regelgeving en veldnormen. Ook zal er gekeken worden of de ontvangende instellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsen) bij ontbreken van overdrachtsinformatie tijdig actie hebben ondernomen om die essentiële informatie voor verantwoorde zorg alsnog te krijgen.
 

Bron: www.igz.nl

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven