Home Ja, ik wil!

Ja, ik wil!

Na een moeizaam huwelijk tussen het wetsvoorstel EPD en de privacy van burgers, start op 5 november a.s. een landelijke campagne met als doel het verkrijgen van toestemming van zoveel mogelijk mensen die per 1 januari a.s. in het EPD-systeem willen worden opgenomen.

Eerder dit jaar werd de wet op het EPD door de Eerste Kamer weggestemd vanwege de in het geding zijnde privacy van burgers. In het destijds voorgestelde systeem zou namelijk iedereen worden opgenomen in het EPD, tenzij daartegen bezwaar werd gemaakt.
Zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zijn het nu eens geworden over een nieuw EPD-systeem waarbij alleen mensen die uitdrukkelijk toestemming geven in het EPD-systeem worden opgenomen. Met het oog op het verkrijgen van deze toestemming zal in de week van 5 november a.s. een campagne van start gaan met als doel dat zoveel mogelijk mensen toestemming geven om in het systeem te worden opgenomen. Mensen die de toestemming niet expliciet geven, worden niet in het systeem opgenomen.

Uiteraard heeft het opnemen van patiëntgegevens als voordeel meer transparantie met als gevolg dat (hopelijk) minder fouten zullen worden gemaakt.
Het vooraf vragen van toestemming strookt ook met het in de wet vastgelegde uitgangspunt dat alleen met toestemming van de patiënt inlichtingen over –, of gegevens uit – het dossier aan derden worden verstrekt.
Uit het oog moet echter niet worden verloren dat, ook indien de toestemming is verleend, uitsluitend die gegevens verstrekt worden die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van de ontvanger in het kader van de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Bovendien moet een hulpverlener er zich – ondanks de vooraf gegeven “algemene toestemming” – in bepaalde gevallen nog steeds nadrukkelijk van vergewissen dat de patiënt daadwerkelijk instemt met het verstrekken van zijn gegevens. Om die toestemming te kunnen geven moet de patiënt vooraf geïnformeerd worden over het doel, de inhoud en de mogelijke consequentie(s) van de gegevensverstrekking. Deze expliciete toestemming moet bijvoorbeeld worden gevraagd wanneer patiëntgegevens worden verstrekt aan een andere hulpverlener met het oog op een nieuwe behandelepisode, wanneer patiëntgegevens worden verstrekt aan ontvangers buiten de gezondheidszorg (politie, openbaar ministerie etc.) en/of wanneer patiëntgegevens worden verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek (tenzij vragen om toestemming niet mogelijk is of redelijkerwijs kan worden verlangd).

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven