Home Jaarverslag Medische Tuchtcolleges 2023 gepubliceerd

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Jaarverslag Medische Tuchtcolleges 2023 gepubliceerd

De medische tuchtcolleges hebben recent het jaarverslag over het jaar 2023 gepubliceerd. Wat valt op? In 2023 zijn er bij de drie Regionale Tuchtcolleges (Amsterdam, Den Bosch en Zwolle) in totaal 1030 klachten binnengekomen. Er werden 1004 klachten afgehandeld. Hiermee lijkt de sinds 2020 – tevens de start van de Coronapandemie – ingezette trend zich door te zetten. Werden er voorheen gemiddeld zo’n 1500 tot 1600 klachten ingediend, de laatste drie jaar schommelt dit rond de 1000 klachten. De oorzaak daarvan is nog niet bekend.

Ook in 2023 werden er door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een beperkt aantal klachten (15) ingediend. Van de 1030 ingediende klachten werden de meeste klachten ingediend tegen artsen (655), gevolgd door verpleegkundigen (89), gezondheidszorgpsychologen (70) en tandartsen (46). Binnen de beroepsgroep van artsen en specialisten lopen achtereenvolgens in de kopgroep huisartsen (189), psychiaters (94), internisten (32) en bedrijfsartsen (31). Geen klachten werden ingediend tegen de relatief nieuwe beroepsgroepen klinisch technoloog, bachelor medische hulpverlener en geregistreerd mondhygiënist. Van de ingediende klachten werden er 162 gegrond verklaard, in het merendeel van de gevallen gevolgd met het opleggen van een waarschuwing (72) of een berisping (31) als maatregel. In 4% van de zaken werd een beroepsbeperkende maatregel opgelegd. Opmerkelijk is dat in 104 zaken de klachten met een voorzittingsbeslissing werden afgedaan (als kennelijk niet-ontvankelijk), omdat de klagende partij het griffierecht van € 50,00 niet of niet tijdig had betaald. Van de afgehandelde zaken is 30% op zitting behandeld. De overige zaken zijn door de tuchtcolleges in raadkamer afgedaan. In ongeveer een kwart van de zaken werd beroep ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG). De doorlooptijd van de afgehandelde zaken bij de tuchtcolleges was gemiddeld 244 dagen (zo’n 8 maanden).

Wat betreft de aard van de door de tuchtcolleges afgehandelde klachten springen het meest in het oog klachten over geen of onvoldoende zorg, onjuiste behandeling of diagnose en een onjuist rapport of onjuiste verklaring. In 2023 werden er 29 klachten ingediend onder de noemer grensoverschrijdend gedrag. Verder valt op dat er geen klachten werden ingediend over niet of te laat komen. Het jaarverslag geeft een fraai inzicht in de werkwijze van de tuchtcolleges. Het medisch tuchtrecht blijft blijkens het jaarverslag een belangrijke bijdrage leveren aan de bewaking en waar nodig verbetering van de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven