Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid mei 2023

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid mei 2023

Samengesteld aan de hand van https://uitspraken.rechtspraak.nl:

Geen gewichtige reden voor ziekenhuis om behandelingsovereenkomst te beëindigen; ziekenhuis veroordeelt tot voortzetting begeleiding van zwangerschap

ECLI:NL:RBZWB:2023:2658
Nakoming behandelingsovereenkomst in kort geding. Ziekenhuis mocht behandelingsovereenkomst met zwangere vrouw niet beëindigen. Geen gewichtige reden.

Toegangsverbod verpleeghuis van dochter bewoner rechtmatig

ECLI:NL:RBROT:2023:3886
KG. Vordering tot opheffing toegangsverbod verpleeghuis wordt afgewezen.

Vraag of verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld jegens verzoeker leent zich niet voor behandeling in deelgeschil

ECLI:NL:RBDHA:2023:5705
Deelgeschil. Vraag of verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld jegens verzoeker leent zich niet voor behandeling als deelgeschil. Verzochte nadere bevoorschotting wordt afgewezen. Geen vergoeding advocaatkosten tuchtrechtprocedure tegen medisch adviseur.

Bevrijdend verjaringsverweer leent zich voor behandeling in deelgeschil; beroep op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

ECLI:NL:RBOBR:2023:2307
Deelgeschil. Mesothelioom. Art. 3:310 lid 2 BW en art. 6:2 lid 2 BW. Het bevrijdend verjaringsverweer van werkgever is een voorvraag die in beginsel geschikt is om in deelgeschil door de kantonrechter behandeld te worden. De verklaring voor recht dat het beroep van werkgever op verjaring naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, wordt toegewezen.

Zelfstandig tegenverzoek gedaan tot verstrekken aanvullende informatie op grond van artikel 843aRv toegewezen in deelgeschil

ECLI:NL:RBDHA:2023:6487
Deelgeschil in letselschadezaak. Vergoeding kosten huishoudelijke hulp gedeeltelijk toegewezen. Gevorderde buitengerechtelijke kosten staan niet in verhouding tot de schade en worden afgewezen. Zelfstandig tegenverzoek tot verstrekking nadere informatie.

Niet-ontvankelijk in verzoek, vordering tegen werkgever verjaard, verzekeraar hoeft claim niet in behandeling te nemen

ECLI:NL:RBOVE:2023:1437
De rechtbank verklaart de verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek om schadevergoeding na een bedrijfsongeval in 2013. Het feit is verjaard. Verweerster hoeft de claim niet nader in behandeling te nemen.

Verzoekers mochten er op vertrouwen dat verzekeraar niet meer terug zou komen op vraagstelling waarover overeenstemming was bereikt

ECLI:NL:RBAMS:2023:1503
Deskundigenbericht. Vraagstelling. Verzoekers mochten erop vertrouwen dat de verzekeraar van het ziekenhuis niet meer terug zou komen van haar standpunt over de vragen waarover tussen partijen overeenstemming was bereikt. Dit betekent dat in beginsel zal worden uitgegaan van de vraagstelling zoals deze is geformuleerd in het verzoekschrift, met uitzondering van vraag 6a (voormalige vraag 4a), waarover nog geen overeenstemming bestond.

Voldoende gemotiveerde betwisting authenticiteit ongeval: bewijsopdracht authenticiteit ongeval

ECLI:NL:GHDHA:2023:960
Geënsceneerde aanrijding? Bewijsopdracht.

Gehoorschade na kus op oor niet onrechtmatig, schade niet voorzienbaar

ECLI:NL:RBDHA:2023:5763
Deelgeschil. Man heeft gehoorschade na kus op oor. Ex-vriendin is niet aansprakelijk. Het geven van de kus op het oor was niet onrechtmatig, want niet voorzienbaar dat dat tot schade zou leiden.

Rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst tussen onder bewind gestelde partij en verzekeraar

ECLI:NL:RBROT:2023:3569
Letselschadezaak. Een onder bewind gestelde benadeelde partij vecht rechtsgeldigheid aan van een in 1998 gesloten vaststellingsovereenkomst. Was hij bevoegd deze rechtshandeling zelf aan te gaan? Dwaling? Misbruik van omstandigheden. Verjaring.

Conclusie AG: schending zorgplicht of ‘normaal maatschappelijk risico’ bij val van trap na sluiten nooduitgang

ECLI:NL:PHR:2023:454
Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW. Val van trap na sluiten nooduitgang. Schending zorgplicht werkgever of mocht deze rekenen op voldoende oplettendheid bij werknemer in verband met risico’s die werknemer ook kent uit dagelijks leven?

Werkgever aansprakelijk voor stoten hoofd werknemer bediening tegen handvat van koelkast

ECLI:NL:GHDHA:2023:831
Hoger beroep na deelgeschil. Werkgeversaansprakelijkheid. Medewerker bediening stoot tijdens werktijd haar hoofd tegen metalen handvat van koelkast. Werkgever heeft zorgplicht geschonden want had maatregelen moeten nemen om gevaarlijke situatie in de werkruimte te voorkomen.

Geen waarschuwingsplicht voor openliggende vloer

ECLI:NL:RBDHA:2023:7183
Gevaarzetting; waarschuwingsplicht; aansprakelijkheid aannemer; in redelijkheid niet voorzienbaar onvoorzichtig gedrag; vordering afgewezen.

Schending zorgplicht door werkgever en niet bewust roekeloos handelen werknemer: werkgever aansprakelijk

ECLI:NL:RBROT:2023:3231
Werkgeversaansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW. Werkgever heeft niet aan zorgplicht voldaan en werknemer heeft niet bewust roekeloos gehandeld. Werkgever is dan ook aansprakelijk voor de schade van werknemer als gevolg van het ongeval.

Hoge Raad (1985): geen toerekening fout van de ouder aan het kind: geen vermindering vergoedingsplicht van derde jegens kind

ECLI:NL:HR:1985:AC8927
Onrechtmatige daad waardoor minderjarig kind schade lijdt als gevolg van een fout van een van zijn ouders en van een fout van een derde. Geen toerekening van de fout van de ouder aan het kind; geen vermindering van de vergoedingsplicht van de derde jegens het kind.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven