Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid oktober 2023

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid oktober 2023

Samengesteld aan de hand van https://uitspraken.rechtspraak.nl:

Geen onzorgvuldig handelen bij hernia-operatie, rapport deskundige voldoet niet aan daaraan te stellen eisen

ECLI:NL:RBDHA:2023:11592
Letselschade. Medische aansprakelijkheid. Partijen gebonden aan gezamenlijke expertise? Betreft een hernia-operatie. Start op verkeerde niveau is een complicatie, geen beroepsfout. Oordeel deskundige over verdere uitvoering van operatie voldoet niet aan daaraan te stellen eisen.

Hof: afwijzing van 15 tuchtklachten staat niet aan toewijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht in de weg

ECLI:NL:GHDHA:2023:1805
Medische aansprakelijkheid. Hof wijst verzoek tot voorlopige deskundigenonderzoek van voormalig patiënte toe. Afwijzing van klachten tegen medici in tuchtprocedures staat niet aan toewijzing in de weg. Er volgt verwijzing naar rechtbank.

Benoeming deskundige met oog op oordeel medisch handelen bij buikpijnklachten, informed consent en causaal verband

ECLI:NL:RBGEL:2023:5388
Tussenvonnis. Medische foutzaak. Schending informatieplicht. Causaal verband. Moest patiënt met niersteen en buikpijnklachten (eerder) worden geïnformeerd en/of doorverwezen naar de uroloog. Voornemen tot benoeming deskundige internist. Vraagstelling aan internist.

Partijen gebonden aan toedracht die aan deskundige (ongevallenanalist) is voorgelegd, niet aan conclusies: met toepassing billijkheidscorrectie 100 % vergoedingsplicht

ECLI:NL:RBAMS:2023:5964
Deelgeschil. Aanrijding fiets en cementvrachtwagen. Gezamenlijke deskundige voor Ongevallenanalyse ingeschakeld door partijen, gebondenheid? Partijen gebonden aan toedracht die aan toedracht die aan deskundige is voorgelegd, niet aan conclusies van het rapport. Vaststellen vergoedingsplicht verzekeraar, causale verdeling (80%-20%), eigen schuld en toepassing billijkheidscorrectie (20 %). Op grond van billijkheidscorrectie toch totale vergoedingsplicht van 100 %.

Zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen rapport psychiater, verzekeraar moet meewerken aan nieuwe expertise

ECLI:NL:RBAMS:2023:6370
Deelgeschil; geen gebondenheid aan expertise ondanks gezamenlijke opdracht; steekhoudende en zwaarwegende argumenten tegen expertiserapport; conclusies mbt stoornis in alcoholgebruik vóór het ongeval missen deugdelijke toelichting en zijn niet logisch.

Deelgeschil over buitengerechtelijke kosten: matiging uurtarief (geen personenschadespecialist) en tijdsbesteding

ECLI:NL:RBMNE:2023:5399
Deelgeschil. Geschil over redelijk uurtarief belangenbehartiger in letselschadezaken. In samenhang met zaaknummers 10546138 UE VERZ 23-170 en 10504789 UE VERZ 23-151.

Nadere bewijslevering omtrent toedracht kop-staart botsing nodig, geen kostenbegroting

ECLI:NL:RBOVE:2023:3851
Deelgeschil. Kop-staart botsing. Feitelijke toedracht staat niet vast. Afwijzing verzoek. Geen kostenbegroting. Verzoekster had in redelijkheid kunnen voorzien dat het zou aankomen op bewijslevering, waarvoor in een deelgeschilprocedure naar haar aard in beginsel geen plaats is, zo ook in dit geval. Een verzoek tot te doen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor had meer in de rede gelegen.

Verzekeraar (toch niet) gebonden aan deskundigenbericht, dat is ingewonnen in het kader van de afwikkeling van de claim van een andere verzekering: zwaarwegende en steekhoudende bezwaren

ECLI:NL:GHSHE:2023:2983
Tussentijds appel op de voet van artikel 1019cc lid 1 Rv ten aanzien van de beslissing in deelgeschil. Verzekeraar is niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het deskundigenbericht, dat is ingewonnen in het kader van de afwikkeling van de claim van een andere verzekering. Verzoek om het deskundigenbericht aan te vullen en te bepalen dat het deskundigenbericht alsnog kan dienen als basis voor de afwikkeling van een letselschadeclaim. Zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen de inhoud en totstandkoming van het deskundigenbericht. Verzoek afgewezen.

Verzoek verwijderen registratie van verzoeker in EVR en IVR afgewezen: opzettelijk onjuiste weergave van ongevalstoedracht

ECLI:NL:RBNNE:2022:5548
Deelgeschil. Registratie en verwerking persoonsgegevens door verzekeraar in EVR en IVR na vermoeden van misleiding en fraude. Opzettelijk onjuiste weergave van ongevalstoedracht door verzoeker. Naar het oordeel van de rechtbank is het proportionaliteitsbeginsel in dit geval niet geschonden. De registratie in het IVR is in overeenstemming met het (gerechtvaardigde) doel waarvoor dit register is ingesteld, namelijk de veiligheid en integriteit van de financiële sector. De gevolgen hiervan zijn voor verzoeker niet dermate verstrekkend dat deze registratie daardoor niet proportioneel geacht kan worden.

Zowel materiële als formele werkgever op grond van artikel 7:658 lid 2 BW aansprakelijk voor opgelopen letsel aan rechterhand

ECLI:NL:RBROT:2023:8926
Deelgeschilprocedure. Artikel 1019w Rv. Verweersters zijn op grond van artikel 7:658 lid 2 BW hoofdelijk aansprakelijk tegenover verzoeker voor de ten gevolge van het arbeidsongeval door verzoeker geleden en nog te lijden schade. Begroting kosten deelgeschilprocedure.

Hangt samen met:

Afwijzen verzoek voorlopig getuigenverhoor vanwege ontbreken belang (artikel 3:303 BW)

ECLI:NL:RBROT:2023:8925
Verzoek tot het gelasten van een voorlopig getuigenverhoor afgewezen, omdat verzoeker daar geen belang meer bij heeft. Deelgeschilrechter heeft verzoek te verklaren voor recht dat materiële en formele werkgever aansprakelijk zijn al toegewezen.

Inlener aansprakelijk voor schade aan linker pink van werknemer, zorgplicht geschonden

ECLI:NL:RBROT:2023:9313
Deelgeschilprocedure. Inlener is aansprakelijk voor schade aan linker pink van werknemer, doordat deze klem is komen te zitten tussen de lepels van een vorkheftruck en een deksel (artikel 7:658 BW). Zorgplicht is geschonden.

Gemeente niet aansprakelijk als wegbeheerder (artikel 6:174 BW) voor (ernstige) letselschade na val tijdens fietstocht

ECLI:NL:RBZWB:2015:9019
Geen aansprakelijkheid gemeente als wegbeheerder voor letsel na ongeval. Toetsing aan criteria voor aansprakelijkheid voor bezitter van opstal.

Schiphol niet aansprakelijk voor ondermaatse arbeidsomstandigheden van medewerker grondafhandelingsbedrijf: artikel 7:658 lid 4 BW niet van toepassing

ECLI:NL:RBNHO:2023:10145
Procedure 96 Rv. Onrechtmatige daad. Exploitant luchthaven Schiphol niet aansprakelijk voor ondermaatse arbeidsomstandigheden tegenover een medewerker van een grondafhandelingsbedrijf. Geen onrechtmatig profiteren van andermans wanprestatie. Art. 7:658 lid 4 BW niet van toepassing. Geen analoge toepassing artikel 7:658 BW. Geen aansprakelijkheid wegens een gebrekkig wegdek.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven