HomeKlantgroepenOuderenzorg- en VG-instellingen

Ouderenzorg- en VG-instellingen

image description

Wij treden veelvuldig op als sparringspartner en adviseur voor instellingen in de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg, o.a. op het gebied van:

Daarnaast adviseren wij instellingen in de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg snel en doelgericht op allerhande vlakken binnen het arbeidsrecht, zoals:

  • ontslagrecht
  • concurrentiebedingen
  • wijziging van arbeidsvoorwaarden
  • re-integratie van zieke werknemers
  • pensioenrecht
  • medezeggenschapsrecht
Klantvraag
“Een van onze bewoners is overleden en nu wil een van de kinderen een afschrift ontvangen van het medisch dossier. Moeten wij aan dat verzoek voldoen?”
Klantvraag
“We verdenken een medewerker ervan dat hij eigendommen ontvreemd van bewoners. Mogen wij camera's ophangen om hem te observeren?”

Het antwoord van Sofie:

“Het medisch beroepsgeheim  staat aan afgifte van het medisch dossier in de weg. Het medisch beroepsgeheim eindigt niet na de dood van de patiënt, omdat voorkomen moet worden dat patiënten geen hulp zouden zoeken of informatie zouden achterhouden uit vrees voor openbaarmaking van hun gegevens na de dood. Doorbreken van het beroepsgeheim na overlijden is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, als er voldoende concrete, eenduidige en consistente feiten en omstandigheden zijn die aannemelijk maken dat een patiënt ook bij leven toestemming zou hebben verleend. Hiervan is niet snel sprake.”

Onze oplossing

Een werkgever kan gebruik maken van een verborgen camera op de werkvloer indien hij een vermoeden heeft van onrechtmatig gedrag van werknemers. Belangrijke voorwaarden zijn dat werknemers in algemene term geïnformeerd moeten worden over de mogelijke inzet van cameratoezicht en indien er een ondernemingsraad is, moet deze instemmen met een regeling ten aanzien van het cameratoezicht.

 

Altijd up to date?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.