Home Kort geding rechter verbiedt KLM om kandidaat-vliegers in een sollicitatieprocedure te vragen naar de vaccinatiestatus tegen Covid-19 en/of kandidaten af te wijzen bij gebrek daaraan

Debby Kolk

Arbeidsrecht
/

Kort geding rechter verbiedt KLM om kandidaat-vliegers in een sollicitatieprocedure te vragen naar de vaccinatiestatus tegen Covid-19 en/of kandidaten af te wijzen bij gebrek daaraan

Wat was er aan de hand?

KLM stelde als aanname-eis aan een sollicitant voor de functie van vlieger dat deze inzetbaar moet zijn op alle bestemmingen van het KLM netwerk. KLM meent dat zij gerechtigd is om te vragen of de kandidaat-vliegers inzetbaar zijn op alle bestemmingen en dat het vragen naar de inzetbaarheid geen inbreuk op de grondrechten van de kandidaat-vliegers is. Alle kandidaat-vliegers worden hetzelfde behandeld en kandidaat-vliegers zijn niet gelijk aan vliegers die al in dienst zijn van KLM. Omdat KLM informatie inwon bij kandidaat-vliegers omtrent de vaccinatiestatus tegen corona en/of kandidaten afwees omdat zij aangaven niet gevaccineerd te zijn en/of geen vaccinatie wilde nemen heeft de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (‘VNV’) in kort geding een verbod gevraagd op straffe van een dwangsom van € 100.000 bij iedere overtreding van dit verbod.

De kern van het geschil is of KLM van nieuwe piloten mag vragen of zij gevaccineerd zijn tegen Covid-19 en bij een negatief antwoord of het ontbreken daarvan, de kandidaat mag afvoeren van de aannameprocedure. KLM betwist dat zij kandidaten om deze reden heeft afwezen.

Oordeel van de kort geding rechter

De rechtbank Amsterdam oordeelt in kort geding dat dit niet mag. Het vragen naar en eisen van een vaccinatie tegen Corona is een niet-gerechtvaardigde inbreuk op de grondrechten van de kandidaat vliegers, in het bijzonder op de persoonlijke levenssfeer van artikel 8 EVRM. Een dergelijke inbreuk kan onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn, waarbij gekeken dient te worden naar het legitieme doel, het middel om dat doel te bereiken en de geschiktheid daarvan en ook of is voldaan aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (zie ECLI:NL:RBAMS:2022:3029).

Het doel dat KLM wenst te bereiken door van de kandidaat-vliegers een Corona vaccinatie te verlangen is kort gezegd dat KLM met een beroep op inachtneming van de cao afspraken en rekening houdend met de reisrestricties de planning van de vliegers rond kan blijven krijgen.

De rechtbank oordeelt dat dit zou kunnen worden beschouwd als een legitiem doel al kan dat doel mogelijk ook worden bereikt door een vaccinatie van de toekomstige vliegers te verlangen. Een dergelijke maatregel voorkomt echter niet dat de kandidaat vliegers toch op enig moment een reisrestrictie zullen hebben. Dat kan om een hele andere (medische) reden zijn of omdat de Corona maatregelen wijzigen, maar ook als de visie van de vliegers op een Corona vaccinatie wijzigt nadat zij in dienst zijn gekomen of indien de vlieger alsnog afziet van nieuwe noodzakelijke vaccinaties tegen Corona. Zelfs indien het middel geschikt is om het beoogde doel van KLM te bereiken, geldt naar het voorlopig oordeel van de rechtbank dat niet voldoende aannemelijk is geworden dat het middel proportioneel is en ook is niet genoeg aannemelijk geworden dat is voldaan aan het subsidiariteitsvereiste. De belangen van de kandidaat-vliegers zijn groot nu deze zien op een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Het belang van KLM om haar planning rond te krijgen en haar bedrijfsvoering zo goed mogelijk in te richten is eveneens aanwezig, maar weegt niet zo zwaar als de rechten van deze kandidaat-vliegers. KLM heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij, als zij enkele kandidaat vliegers aanneemt die niet gevaccineerd zijn, op een personeelsbestand van ruim 3.000 vliegers, zodanig in de problemen komt dat zij de planning niet meer rond kan krijgen.

De rechter verbiedt KLM dan ook met onmiddellijke ingang bij kandidaten voor vacatures voor de functie van vlieger op enigerlei wijze informatie in te winnen en/te gebruiken rondom de vaccinatiestatus tegen Covid-19 en/of om kandidaten af te wijzen omdat zij aangeven niet gevaccineerd te zijn en/of geen vaccinatie willen nemen, op straffe van een dwangsom van Є 100.000 per overtreding en veroordeelt KLM in de kosten van de procedure. Het vragen naar en eisen van een vaccinatie tegen Corona levert een niet-gerechtvaardigde inbreuk op van de grondrechten van de kandidaat vliegers in het bijzonder op de persoonlijke levenssfeer.

Heeft u vragen over uw aannamebeleid en vaccinatie en/of de inbreuk op grondrechten, neem dan contact op met Debby Kolk, Suzanne Steegmans of Lisa van Baarsel.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven