Home Leaseovereenkomst: financial of operational?

KBS

Leaseovereenkomst: financial of operational?

Twee partijen hebben een schriftelijke “operationele lease-overeenkomst” ondertekend met betrekking tot een drukpers. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 60 maanden, te rekenen vanaf 1 januari 2006. Lessee heeft structureel problemen ondervonden bij het gebruik van de drukpers. In verband hiermee heeft zij sinds juni 2009 haar betalingsverplichting opgeschort. In dit geding speelde onder meer de vraag hoe de overeenkomst dient te worden gekwalificeerd: als financial of operational lease? Lessor meent dat sprake is van financial lease, omdat in het contract een koopoptie is opgenomen.

Het hof stelt vast dat blijkens de schriftelijke overeenkomst partijen zijn overeengekomen dat lessor aan lesse apparatuur in lease geeft, tegen betaling van een maandelijkse leasetermijn. Aldus is volgens het hof voldaan aan de definitie van huur in artikel 7:201, lid 1 BW: immers de verhuurder verschaft aan de huurder een zaak (de drukpers) in gebruik, terwijl de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie (betaling van de leasetermijnen). Dat partijen dit ook daadwerkelijk hebben bedoeld wordt bevestigd door de bewoordingen van de overeenkomst, waarin deze wordt gekwalificeerd als operationele lease. Dit betekent dat het hof met de rechtbank (sector civiel recht) in het bestreden tussenvonnis en de kantonrechter in het bestreden eindvonnis van oordeel is dat de in geding zijnde overeenkomst is aan te merken als een huurovereenkomst. De enkele omstandigheid dat in de overeenkomst een koopoptie is opgenomen, doet aan het voorgaande niet af.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven