Home Leidraad uitwisselen van informatie afbouw WLZ

Leidraad uitwisselen van informatie afbouw WLZ

Zorgkantoren, gemeenten en aanbieders van langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning die invulling moeten geven aan de veranderingen in de zorgvraag en in de organisatie van het zorgaanbod moeten informatie kunnen uitwisselen om de transitie in goede banen te leiden. De Mededingingswet stelt echter beperkingen aan de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie tussen (potentiële) concurrenten. Om partijen inzicht te geven wat wel en niet is toegestaan heeft de ACM op 15 december jl. een leidraad “Uitwisselen van informatie voor afbouw van capaciteit in de langdurige zorg binnen de kaders van de Mededingingswet” gepubliceerd in welke fases collectief overleg is toegestaan.

De ACM onderscheid bij de beoordeling van de wenselijkheid van collectief overleg de volgende fasen: Informatie delen, Vaststelling en Uitvoering:

  • Informatie delen: op verzoek van een zorgkantoor of gemeente kan collectief informatie worden gedeeld over de huidige capaciteit per zorgaanbieder, de regionale capaciteit en toekomstige regionale ontwikkelingen.

  • Vaststelling en toewijzing: het zorgkantoor en de gemeente stellen de gewenste situatie vast en wijzen het gewenste toekomstige zorgaanbod toe aan de specifieke zorgaanbieders. Dit zijn individuele gesprekken tussen de inkoper en de desbetreffende zorgaanbieder.

  • Uitvoering en coördinatie na inkoopbesluit: waar coördinatie nodig is om van de huidige situatie naar de door het zorgkantoor en de gemeente gewenste situatie te komen kan dit in onderling overleg plaatsvinden.

Voor de Leidraad, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven