Home Verlaagde drempels concentratietoezicht zorg vervallen per 1-1-2023

Verlaagde drempels concentratietoezicht zorg vervallen per 1-1-2023

In het algemeen geldt dat partijen een concentratie bij de ACM moeten melden wanneer de betrokken ondernemingen bij elkaar een jaaromzet van meer dan €150 miljoen hebben én wanneer minstens twee van de betrokken ondernemingen in Nederland ieder een jaaromzet van €30 miljoen of meer hebben in het voorafgaande kalenderjaar (artikel 29 Mw).  Voor de zorgsector gelden sinds 2008 echter verlaagde omzetdrempels, waardoor een concentratie goedkeuring behoeft van de ACM.

De Minister heeft – in samenspraak met ACM en NZa – besloten om de Algemene Maatregel van Bestuur waarmee de verlaagde omzetdrempels waren ingevoerd, niet te verlengen. Dat betekent dat met ingang van 1 januari 2023 ook concentraties in de zorg pas aan de ACm behoeven te worden gemeld als deze de generieke omzetdrempels halen.

Het besluit doet geen afbreuk aan de verplichting van zorgaanbieders om concentraties overeenkomstig artikel 49a van de Wet Marktorderning gezondheidszorg wet wel te melden bij de NZa.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven