Home Let op: NOW op onderdelen aangepast

KBS

Let op: NOW op onderdelen aangepast

Inmiddels is gebleken dat vorige week gepubliceerde Tijdelijke Noodmaatregel ter overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) aanpassing behoeft.

De Minister heeft op 3 april jl. de volgende aanpassingen in de Regeling en de toelichting daarop doorgevoerd:

  1. De berekening van de subsidie in geval er toch bedrijfseconomische ontslagen worden aangevraagd is aangepast (artikel 7). Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaald. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de subsidievermindering bij een vermindering van de loonsom beter toe te lichten;
  2. De termijn voor vaststelling van de subsidie is verruimd van 22 weken naar 52 weken (artikel 14 lid 4 Regeling);
  3. Voor werkgevers met een Nederlands Loonheffingennummer, maar een buitenlands rekeningnummer is mogelijk gemaakt dat zij aan het UWV binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer kunnen doorgeven. De subsidie zal vervolgens betaald worden op dit Nederlandse rekeningnummer;
  4. In de toelichting op de Regeling is verduidelijkt dat het UWV bij de uitoefening van haar ontslagtaak de NOW meeweegt. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet. Dit sluit volgens de Minister aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

De Wijzigingsregeling en de brief van Minister Koolmees zijn hier te vinden.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met arbeidsrecht advocaten Debby Kolk en Suzanne Steegmans

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven