Mediation

Geschillen kunnen op verschillende manieren worden opgelost. Vaak kunnen mensen dat zelf, soms is daarbij de hulp van de rechter nodig. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarin niet een ander, zoals een rechter, de knoop doorhakt, maar waarin de betrokkenen dat zelf doen. Een mediator kan daarbij helpen, door ervoor te zorgen dat degenen die een conflict hebben weer met elkaar in gesprek raken en begrip krijgen voor elkaars emoties, standpunten en belangen. Doel daarbij is dat de betrokkenen uiteindelijk zelf een oplossing verzinnen en die oplossing vastleggen. Een mediator is daarbij behulpzaam en is er voor alle partijen in dezelfde mate. Neutraliteit van de mediator staat voorop.

 

Onze mediators

Bij KBS zijn Ruud van der Mark en Ernst de Jong niet alleen advocaat, maar ook mediator. Zij kunnen als mediator behulpzaam zijn in verschillende geschillen. Te denken valt aan geschillen in samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld maatschappen), arbeidsrechtelijke conflicten en geschillen tussen artsen en andere hulpverleners met instellingen zoals ziekenhuizen. Maar ook conflicten tussen een verzekeringsmaatschappij en een slachtoffer van bijvoorbeeld een arbeidsongeval of verkeersongeval kunnen door middel van mediation worden opgelost.

 

Ruud van der Mark is lid van de Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg (VMG).

Ernst de Jong is als NVMV/LetMe mediator lid van de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche.

 

Meer weten over Mediation? Neem dan contact op met:

 

Mr. Ernst de Jong  ejc.dejong@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 836
Mr. Ruud van der Mark   rpf.vandermark@kbsadvocaten.nl   Tel. (030) 21 22 850

Nieuws en publicaties