Home Minister Schippers werkt aan beroepsverbod in het tuchtrecht

Ernst de Jong

Tuchtrecht
/

Minister Schippers werkt aan beroepsverbod in het tuchtrecht

Minister Schippers van VWS werkt aan een beroepsverbod binnen het tuchtrecht. De minister doet dit voorstel in reactie op de evaluatie van de Wet BIG. Uit de evaluatie blijkt volgens de minister dat de wet een goede basis biedt om patiënten te beschermen tegen ondeskundig handelen en de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen. De onderzoekers doen aanbevelingen om dit doel nog beter te bereiken. De minister neemt hiervoor onder andere de volgende maatregelen.

Beroepsverbod

Minister Schippers wil binnen het tuchtrecht de mogelijkheid creëren om een zorgverlener een beroepsverbod op te leggen. Nu kan de tuchtrechter een BIG-geregistreerde doorhalen in het BIG-register. Dit betekent dat een zorgverlener zijn beroepstitel niet meer mag gebruiken en niet zelfstandig voorbehouden handelingen mag verrichten zoals opereren of geneesmiddelen voorschrijven. Wel kan dan nog in opdracht en onder toezicht van een andere BIG-geregistreerde gewerkt worden. Schippers wil dat de tuchtrechter ook kan verbieden dat iemand patiënten of een categorie van patiënten mag behandelen en in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde mag werken. 

Ernstige delicten

Minister Schippers: “Bijvoorbeeld als de tuchtrechter vindt dat iemand ongeschikt is het eigen beroep uit te oefenen maar ook niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te voeren waarbij hij patiënten behandelt of bepaalde groepen patiënten. Denk daarbij aan ernstige zedendelicten”. Verder wil ze verduidelijken dat het tuchtrecht ook van toepassing kan zijn op handelingen die een BIG-geregistreerde niet vanuit zijn functie als geregistreerde verricht maar in het privéleven. Het gaat dan om ernstige delicten die niet passen bij een beroepsbeoefenaar in de zorg.

Kostenveroordeling

Ook wordt de drempel om een tuchtklacht in te dienen lager. Als een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, kan de beklaagde veroordeeld worden in de kosten die de klager heeft moeten maken, bijvoorbeeld voor een advocaat. Tijdens het vooronderzoek wordt het mogelijk de klacht te wijzigen. Uit de praktijk blijkt dat een klager soms te weinig informatie of kennis heeft om alle relevante feiten te melden in een klacht of om een klacht tegen de juiste zorgverlener in te dienen.

Uitbreiding eisen herregistratie

Beroepen in de zorg die wettelijk gereguleerd zijn hebben een beschermde titel. De criteria voor wettelijke regulering zijn verduidelijkt. Om de vindbaarheid van geregistreerde zorgverleners te verbeteren komt er een wettelijke plicht tot vermelden van het BIG-nummer. Zo wordt het voor patiënten, zorginstellingen en inkopers van zorg makkelijker te controleren wie geregistreerd is in het BIG-register. Sinds een aantal jaren moeten beroepsbeoefenaren elke vijf jaar hun registratie verlengen. Belangrijke eis voor herregistratie is voldoende relevante werkervaring in het vak. Minister Schippers wil deze eisen uitbreiden en overweegt daar verplichte bij- en nascholing aan toe te voegen en deelname aan intercollegiale toetsing.

Hier vindt u de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven