Home Minister uit opnieuw bezorgdheid over schaalvergroting in de zorg

Niels van den Burg

Overig
/

Minister uit opnieuw bezorgdheid over schaalvergroting in de zorg

Naar aanleiding van een voorgenomen fusie tussen GGZ-instellingen Emergis en Parnassia hebben enkele leden van de Tweede Kamer Minister Schippers gevraagd ‘er op toe te zien dat er geen onomkeerbare beslissingen worden genomen rondom de voorgenomen fusie tussen deze GGZ-instellingen’.

Een fusie in de zorg wordt door de Nederlandse Mededingingsautoriteit beoordeeld aan de hand van mededingingsrechtelijke uitgangspunten, waarbij de Nederlandse Zorgautoriteit een zienswijze kan geven over de markt en de gevolgen van de fusie op de concurrentie. Uitgangspunten als kwaliteit en continuïteit van zorg worden hierbij niet tot nauwelijks meegenomen. Omdat de Minister ook deze elementen wil betrekking in de fusietoets, is nieuwe wetgeving op dit punt in voorbereiding (zie nieuwsbericht 16-12-2011).

 

Zolang de nieuwe wetgeving er nog niet is, zo benadrukt de Minister in haar brief van 24 januari jl., geldt het beperkte regime van de Mededingingswet. Wel zegt de Minister toe dat zij, vooruitlopend op de aanscherping van de regelgeving, aan de betrokken zorgaanbieders de zorgen rondom fusies van zowel de Tweede Kamer als van haarzelf zal overbrengen. Zij zal hen bovendien ‘oproepen uiterste zorgvuldigheid bij de uitwerking van de fusie te betrachten en al zoveel mogelijk in lijn met de komende aanscherping van de regels te handelen’. De Minister zal hen vragen ten behoeve van een goede besluitvorming alle relevante doelen, randvoorwaarden, gevolgen en risico’s van de fusie in kaart te brengen alsmede goed te doordenken hoe met mogelijke risico’s voor de kwaliteit en de bereikbaarheid van zorg om te gaan. Tevens zal zij hen ‘oproepen daarbij belanghebbenden (met name cliënten en medewerkers) tijdig en zorgvuldig te betrekken en niet overhaast onomkeerbare beslissingen te nemen’.

 

Klik hier voor de brief van de Minister
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven