Home Na faillissement werkgever vordert werknemer aanbod nieuwe arbeidsovereenkomst bij doorstarter

KBS

Na faillissement werkgever vordert werknemer aanbod nieuwe arbeidsovereenkomst bij doorstarter

De arbeidsovereenkomst van de werknemer is beëindigd door de curator in het kader van een faillissement. Een onderdeel van de activiteiten is overgenomen door een andere werkgever, de doorstarter. Tussen de oude werkgever en de doorstarter en de vakbonden zijn gesprekken gevoerd over de uitgangspunten bij de faillissementstransitie. Afgesproken is onder meer dat bij gelijke geschiktheid van sollicitanten anciënniteit de doorslag geeft. De werknemer heeft gesolliciteerd op de functie van HR adviseur. Bij de werkgever was zij werkzaam als HR manager. De werknemer is door de doorstarter afgewezen en stelt dat geen rekening is gehouden met de anciënniteit. Er wordt een beroep gedaan op de hardheidsclausule die onderdeel is van de afspraken bij de faillissementstransitie.

De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat hoewel de werknemer niet rechtstreeks contractspartij was bij de transitieafspraken, hierop wel een beroep kan worden gedaan. De afspraken zijn vergelijkbaar met een derdenbeding. Dat betekent dat, indien het standpunt van de werknemer juist is, de doorstarter de verplichting heeft om de werknemer alsnog de functie aan te bieden van HR adviseur. De doorstarter stelt zich op het standpunt dat de werknemer op inhoudelijke redenen is afgewezen, zodat niet wordt toegekomen aan de transitieafspraken. De voorzieningenrechter overweegt dat tijdens een sollicitatiefase altijd sprake zal zijn van enige mate van subjectiviteit. Wel geldt dat ook in de sollicitatiefase de werkgever naar redelijkheid en billijkheid dient te handelen en rekening dient te houden met de gerechtvaardigde belangen van de sollicitant. Om te voorkomen dat de rechter te veel op de stoel van de werkgever gaat zitten, dient de rechter zich terughoudend op te stellen bij een oordeel over de juistheid van de kwaliteitsweging. Het besluit van de doorstarter om de werknemer geen arbeidsovereenkomst aan te bieden, is niet onredelijk. Er was geen sprake van gelijke geschiktheid, zodat niet toegekomen is aan het toepassen van het anciënniteitsbeginsel. De vordering van de werknemer is afgewezen.

 

Een vordering tot het aanbieden of aangaan van een arbeidsovereenkomst wordt niet snel toegewezen. Daarnaast is er hier sprake van een faillissementssituatie waarbij de doorstarter niet verplicht kan worden om een werknemer in dienst te nemen, tenzij hierover duidelijke afspraken zijn gemaakt.

 

Voor de volledige uitspraak, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven