Home Nieuwe Wet bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties van kracht

KBS

Nieuwe Wet bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties van kracht

Per 16 maart 2013 is de Wet bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties van kracht. In de kern is de betalingstermijn voor transacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en overheidsinstanties hierdoor gemaximeerd.

Voor handelstransacties tussen ondernemingen geldt een maximale betaaltermijn van 60 dagen. Partijen kunnen een langere termijn van betaling uitdrukkelijk (en dus niet in de algemene voorwaarden) in de overeenkomst opnemen, mits deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. Voor beantwoording van de vraag of sprake is van een kennelijk onbillijke termijn wordt onder meer gekeken naar de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de 60 dagen termijn, naar de aard van de prestatie, en naar elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.

De overheid moet voortaan haar facturen binnen 30 dagen betalen. Afwijking van deze betalingstermijn is mogelijk, indien partijen uitdrukkelijk een langere termijn van betaling in de overeenkomst opnemen en de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dit objectief rechtvaardigen. De betalingstermijn bedraagt in dat geval ten hoogste 60 dagen. De mogelijkheden om bij overeenkomsten af te wijken van de (hoogte van) wettelijke rente bij te late betalingen is voor overheden verder beperkt. Onder een overheidsinstantie wordt in dit verband bijvoorbeeld niet alleen de Staat, een provincie, een gemeente of een waterschap verstaan, maar ook een publiekrechtelijke instelling als het Kadaster of het RDW. 

Indien geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf:
a) de dag waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen;
b) de dag waarop de prestaties is ontvangen, indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, of indien de schuldenaar de factuur ontvangt voordat hij de prestatie heeft ontvangen;
c) de dag waarop de prestatie is aanvaard of beoordeeld, indien de schuldenaar een termijn heeft bedongen waarbinnen hij de ontvangen prestatie kan aanvaarden dan wel kan beoordelen of deze aan de overeenkomst beantwoordt, en indien hij de factuur ontvangt voordat hij de prestatie heeft aanvaard of beoordeeld.

Indien de geldende betalingstermijn wordt overschreden is wettelijke handelsrente (verhoogd met 1%) verschuldigd. Naast rente zijn ook incassokosten (minimum € 40,-) verschuldigd, waarvan bij overeenkomst niet kan worden afgeweken.

De nieuwe regeling is neergelegd in artikel 6:119a en 6:119b BW.
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven