Home NZa maakt speerpunt van correct declareren

NZa maakt speerpunt van correct declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft laten weten dit jaar extra aandacht te besteden aan het declareergedrag in de zorg, en meer specifiek in de ziekenhuiszorg.

In een nieuwsbericht op haar website geeft de NZa aan dat zij behalve rechtstreeks onderzoek bij zorgaanbieders, waaronder het VU Medisch Centrum, ook bij zorgverzekeraars informatie heeft opgevraagd over hoe zij hun controles van ingediende zorgdeclaraties verrichten en op welke wijze zij deze controles de komende jaren gaan verbeteren. De NZa signaleert dat controles door de zorgverzekeraars, waaronder met name ook de ‘materiële controle’, te laat en niet diepgaand genoeg plaatsvinden. Fraudeonderzoek vindt bovendien te weinig planmatig plaats.

In artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg is voor zowel zorgaanbieders als voor zorgverzekeraars het verbod opgenomen om zorgkosten op een andere wijze te declareren (of dergelijke declaraties te vergoeden), dan overeenkomstig de wet is toegestaan. Van overtreding van dit verbod is niet alleen sprake bij het in rekening brengen of vergoeden van een te hoog bedrag, maar ook van het in rekening brengen van een andere zorgprestatie dan feitelijk heeft plaatsgevonden.

Voor de medisch-specialistische zorg is vanaf 2012 bovendien van toepassing het ‘Macrobeheersmodel’ en het ‘Beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten’. Op grond van deze regelgeving worden aan ziekenhuizen en andere instellingen voor medisch specialistische zorg jaarlijks (honorarium)omzetplafonds toegekend, die gedurende het jaar niet mogen worden overschreden.

Overtreding van de prestatie- en tariefregulering in de Wet marktordening gezondheidszorg is strafbaar gesteld als economisch delict en is daarnaast ondermeer beboetbaar door de NZa.

Voor het nieuwsbericht van de NZa, klik hier.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven