Home NZa pleit opnieuw voor afschaffing artikel 13 Zvw

Niels van den Burg

Overig
/

NZa pleit opnieuw voor afschaffing artikel 13 Zvw

Recent heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Monitor Zorginkoop 2014 aan de Minister gepresenteerd. In de Monitor wordt een beeld geschetst van het zorginkoopproces. Volgens de NZa verloopt het proces van zorginkoop in beginsel goed, al worden met name afspraken gemaakt over financiële aspecten van de zorg en in mindere mate over de kwaliteit, service, innovatie en preventie.

De NZa merkt in de Monitor op dat Zorgverzekeraarshet huidige artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) als een belemmering ervaren om kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen, nu de rechter in een aantal recente zaken heeft er bepaald dat de betreffende zorgverzekeraar minimaal 75% tot 80% moest vergoeden van de kosten van zorg van een niet gecontracteerde aanbieder. De NZa pleit daarom opnieuw voor een aanpassing van artikel 13 Zvw in de zin dat elke vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg boven nul euro/nul procent zou moeten zijn toegestaan. De Nza adviseert met klem om het ook mogelijk te maken dat bij niet-gecontracteerde zorg de zorgverzekeraar ervoor kan kiezen om helemaal niets te vergoeden en pleit ervoor dat het wetsvoorstel over de wijziging van artikel 13 Zvw wordt aangenomen.

Voor de Monitor zorginkoop, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven