Home NZa: “Zorgverzekeraars leven privacyregeling GGZ goed na.”

KBS

NZa: “Zorgverzekeraars leven privacyregeling GGZ goed na.”

Recent is verschenen het rapport ‘Zorgverzekeraars, controles en privacyvoorschriften.’ Hierin concludeert de NZa dat zorgverzekeraars de privacyregeling ggz in het algemeen goed naleven. Ook biedt de interne organisatie van zorgverzekeraars voldoende waarborgen voor correcte verwerking van medische persoonsgegevens, aldus de NZa. Aanleiding voor dit rapport vormden signalen over de naleving van de privacyregeling ggz.

Ter verduidelijking: het rapport geeft inzicht in de wijze waarop zorgverzekeraars omgaan met medische persoonsgegevens (gegevens betreffende de gezondheid) bij de uitvoering van controles. Als zorgverzekeraars bij de uitvoering van dergelijke controles gebruik moeten maken van medische persoonsgegevens, dienen zij daarmee uiterst zorgvuldig om te gaan. Daarvoor zijn dan ook regels gesteld, waaronder de privacyregeling ggz, die extra waarborgen biedt voor burgers die gebruik maken van ggz-zorg.

De NZa geeft te kennen dat haar bevindingen erop wijzen dat de regeling in het algemeen wel goed wordt uitgevoerd. Wel zijn er aanbevelingen aan verschilende zorgverzekeraars gedaan, waarover de NZa opmerkt:
“De bevindingen geven aanleiding om aan verschillende zorgverzekeraars aanbevelingen te doen om hun beleid, organisatie en communicatie  rond de naleving van privacyregels verder te versterken. Het gaat bijvoorbeeld om een duidelijke beschrijving van de wijze waarop de privacyregeling ggz wordt uitgevoerd. Ook is het nuttig het privacybeleid in één document vast te leggen. Een andere aanbeveling is dat zorgverzekeraars zich open en aanspreekbaar opstellen richting zorgaanbieders bij de uitvoering van controles. Deze aanbevelingen zijn afgestemd met de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle verzekeraars hebben positief op de aanbevelingen gereageerd; sommige verzekeraars hebben de aanbevelingen al opgevolgd.”

De NZa geeft aan alert te zullen blijven op signalen over de wijze waarop zorgverzekeraars omgaan met persoonsgegevens en zal (in overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens), als daartoe aanleiding bestaat, actie ondernemen.

Klik hier voor het rapport.

Mocht u vragen hebben over controles en privacyvoorschriften, neem dan gerust contact met ons op.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven