Home Ontbinding na bijna 30 jaar dienstverband zonder transitievergoeding: liegen en valse documenten met betrekking tot een reis naar een land met code oranje komen werknemer duur te staan

KBS

Ontbinding na bijna 30 jaar dienstverband zonder transitievergoeding: liegen en valse documenten met betrekking tot een reis naar een land met code oranje komen werknemer duur te staan

De rechtbank Overijssel heeft op 21 december 2020 de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden, omdat hij herhaaldelijk had gelogen over zijn vakantie in een oranje gebied en daarvoor een vervalst document had overgelegd aan zijn werkgever.

Wat was hier aan de hand?

Feiten

De werknemer was bijna 30 jaar in dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (“DJI”) in de functie van Senior Complexbeveiliger en was ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. In het functieprofiel wordt integriteit als één van de competenties genoemd. Op de arbeidsovereenkomst was een gedragscode van toepassing.

De werknemer had van 22 juli tot en met 15 augustus 2020 vakantie en is in die periode naar Turkije geweest. Voor Turkije gold op dat moment code oranje in verband met het coronavirus. De DJI had de nodige maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus onder de werknemers en gedetineerden tegen te gaan. DJI heeft haar werknemers voor de zomervakantieperiode informatie verstrekt over hoe werknemers moeten omgaan met vakanties in de gele, oranje en rode gebieden. In de nieuwsbrief stond onder andere dat het reizen naar een gebied waar op het moment van vertrek reisadvies code oranje of rood geldt, voor eigen rekening en risico komt van de werknemers. In het geval ze niet terug kunnen keren naar Nederland en/of bij terugkomst in quarantaine moeten waardoor ze niet tijdig aan het werk kunnen, dienen ze extra vakantie-uren of onbetaald verlof op te nemen.

Begin augustus is contact geweest tussen de werknemer en zijn leidinggevende. De werknemer verklaarde dat hij op dat moment in München was en hij daarvoor de Griekse eilanden Kreta en Rhodos had bezocht, waar code geel voor gold. Na terugkomst van de werknemer in Nederland, hadden twee verschillende collega’s van de werknemer bij de leidinggevende verklaard dat de werknemer in Turkije was geweest. De werknemer bleef herhaaldelijk ontkennen dat hij in Turkije was geweest. DJI twijfelde aan de juistheid van het verhaal van de werknemer en verzocht hem een document met reisgegevens te overleggen. Vervolgens heeft de werknemer een ondertekend document aan DJI verzonden met daarin gegevens van een retourvlucht tussen Düsseldorf en Rhodos. Dit document riep ook twijfels op bij DJI, waarna Bureau Integriteit (“BI”) werd ingeschakeld om uit te zoeken naar welke landen de werknemer tijdens zijn vakantie is gereisd. Hangende het onderzoek werd de werknemer geschorst, met doorbetaling van zijn loon.

Tijdens het gesprek met BI gaf de werknemer toe op vakantie te zijn geweest in Turkije. Hij had dit voor zijn leidinggevende verzwegen uit angst dat hij in verband met de verplichte quarantaine loon over veertien dagen mis zou lopen. Hij heeft bovendien toegegeven dat hij het document met reisgegevens van internet had gehaald en bij het reisbureau had laten ondertekenen. Nadat DJI het onderzoeksrapport van BI had ontvangen, heeft zij besloten om aan de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De beoordeling

De kantonrechter nam alle omstandigheden van de werknemer in ogenschouw en woog deze mee in zijn beoordeling. Met name aan het langdurige en onberispelijke dienstverband van werknemer bij DJI en de zware gevolgen van de ontbinding kent de kantonrechter een groot gewicht toe.

De kantonrechter was echter van mening dat de genoemde omstandigheden niet opwegen tegen het ernstige plichtsverzuim waaraan werknemer zich met het herhaaldelijk liegen over zijn vakantiebestemming en de staving hiervan met een vervalst document schuldig heeft gemaakt. De kantonrechter had overwogen dat deze gedragingen de kern van integriteit raken die bij zijn functie hoort. Hiermee zijn de gedragingen aan te merken als een ernstige misstap. De omstandigheid dat zijn handelen plaatsvond onder stress, veroorzaakt door financiële zorgen, maakt dit niet anders. Van de werknemer wordt als professionele medewerker met ruime ervaring verwacht dat hij ook in situaties van stress andere wegen bewandelt dan het hanteren van leugens en valse documenten. De kantonrechter wees het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe, zonder rekening te houden met de opzegtermijn en kende geen transitievergoeding aan de werknemer toe, nu er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Heeft u vragen over ontslag of plichtsverzuim? Neem dan contact op met Debby Kolk, Suzanne Steegmans of Zorana Koria.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven