Home Onterechte weigering verzekeringsdekking wegens niet beroepen op vervalbeding jegens contractspartij

KBS

Onterechte weigering verzekeringsdekking wegens niet beroepen op vervalbeding jegens contractspartij

Verzekerde (constructeur) heeft ten opzichte van contractuele wederpartij (aannemer) aansprakelijkheid erkend voor een beroepsfout (constructieberekeningsfout). Verzekeraar wijst dekking voor deze beroepsfout van verzekerde af op grond van het verstreken zijn van de vervaltermijn uit de RVOI 2001 (onderdeel van de gesloten overeenkomst van opdracht) in de relatie tussen verzekerde en diens opdrachtgever. Volgens die regeling vervalt de bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van het adviesbureau te beroepen indien hij kort gezegd niet binnen bekwame tijd over die tekortkoming klaagt.

Naar het oordeel van de rechtbank komt de verzekeraar op grond van een uitleg van de polis geen beroep toe op de vervaltermijn in de RVOI 2001. De vervaltermijn is niet van toepassing op de relatie tussen verzekeraar en verzekerde. Daarnaast vindt de rechtbank van belang dat verzekerde aansprakelijkheid heeft erkend, zodat de verzekeraar niet kan verlangen dat verzekerde zich op het vervalbeding beroept. Ook is van belang dat de verzekeraar de zaak gedurende lange tijd in behandeling heeft gehouden, ook nadat de vervaltermijn was vertreken. Bovendien heeft verzekeraar zonder voorbehoud bevoorschot, zodat verzekerde er vanuit mocht gaan dat sprake was van dekking. Tot slot is het beroep van verzekeraar op de RVOI 2001 volgens de rechtbank ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De rechtbank veroordeelt de verzekeraar tot uitkering aan haar verzekerde.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.  

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven