Home Ontslag op staande voet van een zorgmedewerker na het aanmoedigen en filmen van een dementerende bewoner om een lijntje poedersuiker te snuiven met een rietje

KBS

Ontslag op staande voet van een zorgmedewerker na het aanmoedigen en filmen van een dementerende bewoner om een lijntje poedersuiker te snuiven met een rietje

In deze zaak heeft een werknemer samen met een collega een kwetsbare (demente) bewoonster een rietje gegeven, waarbij ze hebben voorgedaan (en aangemoedigd) hoe zij met het rietje in haar neus een ‘lijntje’ (poedersuiker) kon snuiven. Dit is onder gelach gefilmd waarna de opname aan andere collega’s is getoond. De werkgever heeft de werknemer op staande voet ontslagen.

Feiten

Werknemer (59 jaar) is sinds 19 juli 2019 in dienst bij Viva!, een zorginstelling die diensten aanbiedt op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Werknemer was in dienst als medewerker Wonen & Welzijn bij de afdeling dementerende ouderen. Zij was verantwoordelijk voor het aanbieden van activiteiten en maaltijden voor dementerende ouderen.

Viva! werd op 6 januari 2021 op de hoogte gesteld van het incident door een derde werknemer. Op 7 januari 2021 zijn de betreffende werknemers gehoord, waarbij zij verschillende verklaringen hebben afgelegd. Diezelfde dag is recherchebureau Hoffmann ingeschakeld om een extern onderzoek te doen. De werknemers zijn dezelfde dag hangende het onderzoek op non-actief gesteld. Medio januari heeft Hoffmann de betreffende werknemer en de collega geïnterviewd. Ook zijn drie andere collega’s gehoord die onafhankelijk van elkaar hebben verklaard dat zij de werknemer en haar collega hoorden lachen en dat aan hen een video is getoond van de dementerende bewoonster. In de video was een wit lijntje te zien, lijkend op cocaïne. Verder was te zien dat de bewoonster een rietje vasthield in de buurt van haar gezicht. De bewoonster werd door de collega aangemoedigd om het lijntje te snuiven en de werknemer nam de video op.

Op 21 januari heeft Hoffmann schriftelijk aan Viva! gerapporteerd. De dag erna is werknemer uitgenodigd voor een gesprek op 25 januari. Tijdens dat gesprek zijn de resultaten uit het rapport besproken met werknemer en is zij op staande voet ontslagen vanwege haar betrokkenheid bij het voorval met een dementerende bewoonster. De werknemer was het hier niet mee eens en protesteerde tegen het ontslag. Viva! heeft geen gehoor gegeven aan dit verzoek.

Oordeel kantonrechter

Naar het oordeel van de kantonrechter is het ontslag op staande voet rechtsgeldig gegeven. Daarover wordt het volgende overwogen. Mits met nodige voortvarendheid wordt gehandeld, is een werkgever gerechtigd om een onderzoek in te stellen, de werknemer te horen, intern overleg te plegen en juridisch advies in te winnen. Viva! heeft na het ontdekken van het incident op 6 januari onverwijld gehandeld en zo spoedig mogelijk de werknemer ontslagen.

Verder is de kantonrechter van oordeel dat de gedragingen van werknemer in de specifieke omstandigheden van het geval als een dringende reden voor ontslag op staande voet kwalificeren. Hierbij is van doorslaggevend belang dat de werknemer werkzaam is met een kwetsbare doelgroep, die volledig afhankelijk is van de zorg van het personeel van Viva!. De kerntaak van de medewerkers is om een veilige leefomgeving voor deze bewoners te creëren. Viva! moet erop kunnen vertrouwen dat haar medewerkers niets doen of nalaten dat deze veilige werkomgeving in gevaar kan brengen. De werknemer is in deze kerntaak ernstig tekortgeschoten. Zij heeft er blijk van gegeven zich onvoldoende bewust te zijn van de kwetsbaarheid van de doelgroep waarmee zij werkt.

De werknemer voert aan dat de beeldopname niet verder is verspreid, dat zij geen kwade intenties had bij het voorval, dat het bedoeld was als lolletje, dat de bewoonster niet heeft geleden en dat zij spijt heeft van haar gedragingen. Dit vormt echter geen rechtvaardiging van haar gedrag, aldus de kantonrechter. Bovendien is gemotiveerd weerlegd door Viva! dat bewoonster hier niet onder heeft geleden. De drie collega’s hebben onafhankelijk van elkaar verklaard dat de bewoonster verdrietig en aangeslagen was en zich uitgelachen voelde.

Verder heeft werknemer aangevoerd dat Viva! altijd tevreden was over haar functioneren, dat zij zich nooit eerder schuldig heeft gemaakt aan zulk gedrag en dat zij Viva! geen schade heeft toegebracht. Viva! heeft hierover terecht opgemerkt dat dit geen rechtvaardiging vormt voor haar gedrag. Het feit dat Viva! er ondanks de huidige personeelstekorten in de zorg toch voor heeft gekozen om een ervaren medewerkster als werknemer op staande voet te ontslaan, onderstreept de aard en de ernst van het voorval.

Ten slotte voerde werknemer persoonlijke omstandigheden aan, zoals de lengte van haar dienstverband, haar leeftijd, haar goede functioneren, de financiële gevolgen van het ontslag en het feit dat zij spijt heeft van haar gedragingen. Naar het oordeel van de kantonrechter leiden deze omstandigheden niet tot een andere conclusie ten aanzien van de rechtsgeldigheid van het ontslag.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Neem dan contact op met Debby Kolk, Suzanne Steegmans, Lisa van Leeuwen of Zorana Koria.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven