Home Privacy: Google moet zoekresultaten wissen

Privacy: Google moet zoekresultaten wissen

Google moet in sommige situaties koppelingen naar bepaalde websites achterhouden als een betrokkene daarom verzoekt. Dat is het gevolg van een verstrekkend arrest van het Europees Hof van Justitie.

Onrechtmatige gegevensverwerking

Op de website van een Spaanse krant stond een aankondiging uit 1998 van de verkoop van gebouwen van een mijnheer Costeja González wegens sociale zekerheidsschulden. Wie op de naam van deze man googelde, kreeg als resultaat koppelingen naar deze pagina’s. Dat wilde de heer Gonzalez niet meer en uiteindelijk buigt het Europees Hof zich over de vraag of deze manier van weergeven van zoekresultaten rechtmatig is.

Wissen

Het Hof zegt dat Google de resultaten van de heer Gonzalez moet wissen. Google poogt nog te zeggen dat het Europese privacyrecht niet van toepassing is omdat zij een Amerikaans bedrijf is, maar dat verweer strandt. Google is gevestigd in Spanje en ook al is dat een verkoopkantoor, het wordt gezien als een verlengstuk dat zich moet houden aan de regels die hier gelden. Ook wordt het verwijzen naar gegevens elders op het internet gezien als een zelfstandige verwerking van gegevens, waarvoor Google moet beschikken over een rechtvaardigingsgrond.
Belangenafweging

Volgens het Hof moet gezocht worden naar een evenwicht tussen de belangen van internetgebruikers die of zoek zijn naar informatie, en de belangen van de betrokkene, in het bijzonder het recht op eerbiediging van het privéleven. Dat verschilt van geval tot geval, en hangt ook af van de rol die deze persoon in het openbare leven speelt. Het Hof zegt dat het zelfs zo kan zijn dat het weergeven van een koppeling na een zoekopdracht naar een rechtmatige publicatie gewist moet worden.

En señor Mario Costeja Gonzalez?

Het is de vraag of je dit nog wel een Pyrrhus-overwinning kunt noemen. De naam van de heer Gonzalez, en het verhaal dat hij liever zo veel mogelijk privé wilde houden, gaat met deze verstrekkende uitspraak nu pas echt rond over het internet. En niet alleen in Spanje.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven