Home Sociale Verzekeringsbank (SVB) haalt streep door ‘Cyprusroute’.

KBS

Sociale Verzekeringsbank (SVB) haalt streep door ‘Cyprusroute’.

Afgelopen week heeft de SVB een streep gezet door de ‘Cyprusroute’. Deze constructie komt er kort gezegd op neer dat werknemers formeel in dienst treden van een uitzendbureau gevestigd te Cyprus (waarvan AFMB voor de transportbranche de meest bekende is), terwijl zij werkzaam blijven voor de Nederlandse onderneming. Daardoor zouden geen sociale premies meer in Nederland maar in Cyprus zijn verschuldigd, aangezien het uitzendbureau als werkgever dient te worden beschouwd en de Nederlandse onderneming slechts als opdrachtgever van het uitzendbureau. Met name voor transportondernemingen die internationaal opereren leek deze constructie interessant, omdat de loonkosten dan met ruim een kwart zouden kunnen worden verlaagd. De sociale premies in Cyprus liggen namelijk op een substantieel lager niveau dan in Nederland. De SVB oordeelt echter dat sprake is van een schijnconstructie en dat in Nederland (met terugwerkende kracht) sociale premies verschuldigd blijven.

Reeds begin 2013 zijn in de Tweede Kamer kritische vragen gesteld over 'premieshoppen' op Cyprus (kenmerk kamerstuk: 2013-0000022530), hetgeen voor de minister aanleiding was scherper op schijnconstructies te zullen toezien. Echter, tot het oordeel van de SVB was onduidelijk of de Cyprusroute geoorloofd was of niet. Het laatste zal over deze constructie nog niet gezegd en geschreven. Zowel Cyprus als AFMB heeft te kennen gegeven zich niet bij het besluit van de SVB te zullen neerleggen. AFMB heeft tegen het besluit van de SVB reeds bezwaar aangetekend. Wordt vervolgd!

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven