Home Hoge Raad: achterstallige pensioenpremies vallen buiten de reikwijdte van een WHOA-procedure

KBS

Hoge Raad: achterstallige pensioenpremies vallen buiten de reikwijdte van een WHOA-procedure

Afgelopen januari schreef ik een blog naar aanleiding van een advies van Advocaat Generaal De Bock aan de Hoge Raad over de prejudiciële vraag of vorderingen van de bedrijfstakpensioenfondsen betreffende achterstallige premies onder de reikwijdte van de WHOA vallen.

Inmiddels heeft de Hoge Raad zich over de kwestie uitgesproken. In lijn met het advies van Advocaat Generaal heeft de Hoge Raad overwogen dat achterstallige pensioenpremies worden gekwalificeerd als rechten van werknemers die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten. Indien de vordering voor achterstallige premies van een bedrijfstakpensioenfonds zou kunnen worden betrokken in een onderhands akkoord, zou afbreuk worden gedaan aan het met die vordering corresponderende recht van de werknemer jegens de werkgever op premiebetaling aan het bedrijfstakpensioenfonds. Dit zou de pensioenopbouw van werknemers in gevaar kunnen brengen, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad concludeert dat de achterstallige pensioenpremies van het bedrijfstakpensioenfondsen niet kunnen worden betrokken in een WHOA-akkoord. Daarnaast merkt de Hoge Raad op dat de achterstallige pensioenpremies eveneens buiten de afkoelingsperiode vallen.

In een eerdere blog heb ik stilgestaan bij de regel dat werknemers zijn uitgezonderd van een WHOA-procedure, waarbij ik ben ingegaan op de reorganisatie van het personeelsbestand.

Heeft u vragen over de WHOA-procedure of heeft u een offerte nodig voor een herstructureringsdeskundige? Neem dan contact op met Hans HendriksMieke StapThom Roelen of Zorana Koria. Voor vragen over arbeidsrecht, pensioen of  reorganisatie kunt u contact opnemen met Debby KolkSuzanne Steegmans, Lisa van Baarsel of Zorana Koria .

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven