HomeSpecialismenGezondheidsrecht

Gezondheidsrecht

image description

 

 

Contactpersonen:
Jurriaan Verduijn
Mascha Bots

KBS adviseert zorginstellingen, beroepsorganisaties, artsen en andere zorgverleners veelvuldig over vraagstukken op het terrein van gezondheidsrecht. Het gaat dan om zaken als:

  • het medisch beroepsgeheim
  • inzagerecht
  • blokkeringsrecht
  • toepassing van dwang en drang
  • de rechten van wilsonbekwame patiënten
  • de rechten van minderjarige patiënten
  • beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst
Onze mensen

Bij deze mensen ben je aan het juiste adres

Huisarts:
"Mag ik eenzijdig de behandelovereenkomst met een agressieve patiënt beëindigen?"
Woonzorginstelling
"Een oudere cliënt wil niet in een rolstoel. Gelet op zijn slechte fysiek en continu dreigend valgevaar is er een risico op ernstig letsel bij lopen. Kan de heer, die wilsbekwaam ter zake is, worden verplicht gebruik te maken van een rolstoel?"

Een zorgverlener mag een behandelovereenkomst met een patiënt niet eenzijdig opzeggen, tenzij er sprake is van een gewichtige reden . Van een gewichtige reden is bijvoorbeeld sprake wanneer de patiënt zich zodanig agressief gedraagt tegen de zorgverlener (of collega’s van de zorgverlener) dat sprake is van een ernstig conflict zonder perspectief op herstel. Eenmalig agressief gedrag is  daarvoor onvoldoende. Volg bij opzegging het stappenplan van de KNMG (download hier).

Nee, dat kan niet. De heer is wilsbekwaam ter zake en mag hier zelf over beslissen. Ook wanneer gebruik maken van de rolstoel veiliger is. Het is wel raadzaam dat de woonzorginstelling hier goede afspraken met de heer en andere betrokkenen over maakt en deze afspraken (en de besproken risico’s) goed worden gedocumenteerd.