HomeSpecialismenTuchtrecht

Tuchtrecht

image description

Op grond van de Wet BIG zijn alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren onderworpen aan het medisch tuchtrecht. Wanneer een tuchtklacht tegen een beroepsbeoefenaar wordt ingediend, onderzoekt het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of de betrokken beroepsbeoefenaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan het Tuchtcollege een maatregel aan de betreffende beroepsbeoefenaar opleggen.

Een tuchtprocedure heeft grote impact op de betrokken beroepsbeoefenaar. De in tuchtrecht gespecialiseerde advocaten van KBS advocaten zijn zich hiervan bewust, en bieden beroepsbeoefenaren die te maken krijgen met een tuchtklacht zoveel mogelijk deskundige ondersteuning op maat, om zo hun zorgen zoveel mogelijk uit handen te nemen. Dankzij de ruime kennis en ervaring die zij in het tuchtrecht hebben opgedaan kunnen zij de beroepsbeoefenaren met vertrouwen en rust bijstaan tijdens de procedure.

Mocht u te maken krijgen met een (dreigende) tuchtklacht, neemt u dan contact op met één van onze specialisten.

Klantvraag
"Wat is de reikwijdte van het medisch tuchtrecht? Geldt dat ook als ik op vakantie ben in het buitenland?"
Klantvraag
"Een patiënt dient een tuchtklacht in, omdat mijn aansprakelijkheids-verzekeraar niet voortvarend genoeg handelt bij het afhandelen van de civiele claim na een medisch incident. Ben ik daar wel verantwoordelijk voor?"

De werking van de Wet BIG is niet beperkt tot handelen binnen Nederland. De vraag welke verplichtingen op de hulpverlener in het buitenland rusten hangt af van diverse omstandigheden. Als minimum geldt dat een hulpverlener op grond van artikel 47 Wet BIG in noodsituaties of bij calamiteiten voor zover mogelijk eerste hulp dient te verlenen.

Lees meer

 

Een zorgverlener is niet verantwoordelijk voor het handelen van zijn verzekeraar en behoeft zich niet te bemoeien met inhoudelijke discussies over civielrechtelijke aansprakelijkheid, causaliteit en schadebegroting. Een zorgverlener moet, voor zover dat in zijn vermogen ligt, er wel op toe zien dat een schadeclaim binnen redelijke termijn door zijn verzekeraar wordt afgehandeld en alles doen dat daaraan kan bijdragen.

Lees meer

 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.