Home Speler slaat tijdens training hockeybal tegen hoofd van trainer; geen aansprakelijkheid want sport- en spelsituatie

Speler slaat tijdens training hockeybal tegen hoofd van trainer; geen aansprakelijkheid want sport- en spelsituatie

In een eerdere blog is al beschreven dat er een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel geldt in sport- en spelsituaties. Dit is omdat de deelnemers aan een sport of spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de activiteit uitlokt of die daarin besloten liggen, van elkaar moeten verwachten. Dat deze verhoogde drempel niet alleen geldt voor sporters die samen aan een wedstrijd deelnemen, is in een recent gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord-Holland nogmaals bevestigd.

In deze zaak ging het kort gezegd om verzoeker, die letsel heeft opgelopen toen hij als hockeytrainer met zijn team aan het trainen was. Het voorval vond plaats op het hoofdveld van de hockeyclub, dat in twee trainingsvelden was verdeeld. Op de middellijn van het hoofdveld waren twee goals geplaatst, één goal voor het ene trainingsveld, één goal voor het andere trainingsveld. De goals waren ieder een andere kant op gericht. Op beide delen van het veld werd getraind. Op het ene trainingsveld trainde verzoeker als trainer met zijn team. Op het andere veld trainde verweerder als speler met zijn team.

Op een gegeven moment heeft de trainer van verweerder de training onderbroken en de spelers van zijn team bijeen geroepen in het midden van het trainingsveld. Verweerder heeft vervolgens toen hij naar het midden van het trainingsveld liep een hockeybal richting de goal op de middellijn geslagen. Die bal ging langs de goal en raakte het hoofd van verzoeker, die op het andere trainingsveld stond. Verzoeker heeft hierdoor hoofdletsel opgelopen en heeft verweerder aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval.

Volgens verzoeker heeft verweerder onrechtmatig gehandeld door zonder enige reden, volstrekt onnodig en onverantwoord de hockeybal richting de spelers op het andere veld te slaan. Dit omdat verweerder wist hij wist dan wel behoorde te weten dat er een groot risico was dat deze bal één van de personen op het andere veld zou raken met als gevolg ernstig letsel, zoals zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Daarom is verweerder  volgens verzoeker aansprakelijk voor de gevolgen van het voorval.

De rechtbank gaat hier niet in mee en overweegt hiertoe dat het voorval plaatsvond tijdens een sport- en spelsituatie, omdat er op het hockeyveld waar verzoeker zich bevond, verschillende trainingen werden gegeven. Volgens de rechtbank had verzoeker om die reden rekening moeten houden met gedragingen van spelers die op de andere helft trainden. Nu sprake is van een sport- en spelsituatie, geldt dat verweerder zich alleen onrechtmatig jegens verzoeker heeft gedragen, indien de gedragingen van verweerder zodanig abnormaal waren dat verzoeker daarmee geen rekening hoefde te houden.

Van dergelijke gedragingen is volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank overweegt dat het slaan van een bal op goal op een ‘dood moment’, zoals een moment tussen twee oefeningen, niet buitensporig of abnormaal is. De bal had volgens de rechtbank ook in het kader van wedstrijdje tijdens de training op dezelfde manier geslagen kunnen worden. Het was niet van doorslaggevend belang dat de training even was stil gelegd, aldus de rechtbank. Verzoeker moest in beide gevallen namelijk rekening houden met het feit dat er vanaf het andere trainingsveld ballen op “zijn” trainingsveld konden komen, ook misgeslagen ballen.

Volgens de rechtbank was de gedraging van verweerder niet onzorgvuldig en dat wordt ook niet anders op de enkele grond dat zij door een ongelukkige samenloop van omstandigheden tot gevolg heeft dat verzoeker letsel heeft opgelopen. De rechtbank concludeert dan ook dat verweerder in de gegeven omstandigheden niet onrechtmatig heeft gehandeld en wijst de vorderingen van verzoeker af.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven