Home Terecht ontslag op staande voet voor thuiszorgmedewerker die cliënt met hartklachten niet bezoekt en geen TED-kous omdoet, wegens wegomleiding.

Debby Kolk

Arbeidsrecht
/

Terecht ontslag op staande voet voor thuiszorgmedewerker die cliënt met hartklachten niet bezoekt en geen TED-kous omdoet, wegens wegomleiding.

Feiten

De kantonrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort, kreeg een verzoek te beoordelen waarin vernietiging van een gegeven ontslag op staande voet werd verzocht.

De werkneemster was sinds 24 juli 2021 in dienst bij een thuiszorgorganisatie op basis van een leer-/arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. De werkneemster heeft tijdens het rijden van haar bezoekroute bewust een cliënt overgeslagen met hartproblemen die zorgbehoevend was en bij wie zij tussen 10 en 11 uur in de ochtend een anti-trombose kous (TED-kous) zou moeten worden omgedaan, zodat deze overdag lang genoeg om het been kon zitten van de cliënt om effect te hebben. Zij is niet op bezoek geweest omdat zij anders als gevolg van een wegomleiding had moeten omrijden. Werkneemster heeft de werkgever en de cliënt hiervan niet mondeling op de hoogte gesteld, maar wel een sms bericht aan de cliënt en een whatsapp bericht aan de werkgever gestuurd. Dit was aanleiding voor de werkgever om telefonisch contact op te nemen met de werkneemster, maar zij nam niet op. Werkgever had de werkneemster al eerder gewaarschuwd voor het overslaan van cliënten. Werkgever stelt zich op het standpunt dat er sprake is van structurele werkweigering op grond waarvan de werkneemster op staande voet wordt ontslagen.

De procedure

De werkneemster verzoekt vernietiging van het gegeven ontslag op staande voet en stelt dat er geen sprake is van een dringende reden. De werkneemster geeft aan dat de wegomleiding haar een kwartier vertraging zou opleveren en dat zij als gevolg daarvan te laat bij haar andere cliënten zou komen. Om die reden heeft zij laten weten dat zij niet zou komen. Zij heeft de cliënt ook later op haar route niet meer bezocht. Als zij later nog naar de cliënt was gegaan was zij te laat geweest om de kous nog aan te doen. De werkneemster betwist verder dat zij eerder cliënten heeft overgeslagen. Wel geeft zij aan dat het wel eens voorgekomen is dat zij bij de woning van een cliënt kwam, maar dat deze niet opendeed en dat zij toen weg is gegaan.

Oordeel van de kantonrechter.

De kantonrechter is van mening dat de werkweigering voldoende is komen vast te staan. Werkneemster heeft niet betwist dat zij die dag een hulpbehoevende cliënt met hartklachten die die in de ochtend geholpen moest worden met het aantrekken van een TED-kous in verband met zijn hoge bloeddruk niet heeft bezocht. De cliënt was voor zijn gezondheid afhankelijk van de hulp van werkneemster en daarom valt de werkneemster een zwaar verwijt te maken dat ze de cliënt tijdens haar dienst heeft overgeslagen. De wegomleiding met als gevolg 15 minuten vertraging en het achterop komen van het schema van die dag is geen geldige reden om de cliënt maar niet te bezoeken. Dat zij via sms en whatsapp de werkgeefster en cliënt heeft geïnformeerd maakt het verzuim niet minder ernstig. Daar komt bij dat werkneemster al een aantal keer was gewaarschuwd en dat van haar verwacht mocht worden dat zij de nodige inspanningen zou plegen om het bezoek aan de bewuste cliënt mogelijk te maken. De persoonlijke omstandigheden (zij was alleenstaande moeder had een werkplek nodig om haar opleiding te kunnen volgen) zijn naar de mening van de kantonrechter mede gelet op de ernst van het plichtsverzuim onvoldoende om aan een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet in de weg te staan. Het ontslag houdt dan ook stand.

Twijfelt u over het geven van een ontslag op staande voet of is er sprake van werkweigering/plichtsverzuim? Neem dan contact op met Debby Kolk, Suzanne Steegmans, Lisa van Baarsel of Zorana Koria.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven