Home UWV aansprakelijk voor ondeugdelijke ontslagvergunning

KBS

UWV aansprakelijk voor ondeugdelijke ontslagvergunning

Een werknemer die wordt ontslagen op grond van een ondeugdelijke ontslagvergunning, kan zijn pijlen richten op het UWV om schadevergoeding te krijgen. Dat hij er ook voor zou kunnen kiezen om tegen zijn (ex-) werkgever te procederen, staat daaraan niet in de weg.

De Rechtbank Amsterdam heeft in een recente uitspraak duidelijk gemaakt dat als het UWV zijn werk overduidelijk niet goed doet, het UWV daardoor onrechtmatig handelt tegenover een werknemer en voor schade aansprakelijk is. In deze zaak had een werkgever een ontslagvergunning aangevraagd voor een werknemer. De werkgever had daarbij gesteld dat de werknemer een unieke functie vervulde die niet uitwisselbaar was met andere functies. De werknemer voerde als verweer aan dat er juist wel sprake was van een uitwisselbare functie en dat hij op grond van het afspiegelingsbeginsel helemaal niet voor ontslag in aanmerking kwam.

Het UWV gaf een ontslagvergunning af. Zonder nader onderzoek had het UWV geconcludeerd dat de werknemer geen uitwisselbare functie had. De werkgever zegde de arbeidsovereenkomst met gebruikmaking van de ontslagvergunning op.

 

Het UWV verklaarde een door de werknemer vervolgens ingediende klacht gegrond. Ook de Nationale Ombudsman deelde de conclusie van het UWV dat het UWV zijn onderzoeksplicht had geschonden. De Rechtbank Amsterdam kwam vervolgens tot de conclusie dat het UWV een onrechtmatige daad heeft gepleegd door zonder zorgvuldig onderzoek en zonder een deugdelijke motivering een ontslagvergunning aan de werkgever af te geven. Het UWV is volgens de rechtbank voor de daardoor veroorzaakte schade aansprakelijk.

 

Het UWV, dat zich geconfronteerd zag met een claim van bijna twee ton, wierp nog op dat de werknemer ook op grond van een kennelijk onredelijk ontslagprocedure zijn werkgever zou kunnen aanspreken, in plaats van het UWV. In die procedure tegen de werkgever zou de werknemer dan herstel van het dienstverband hebben kunnen vorderen of schadevergoeding. De Rechtbank maakte hier korte metten mee: de werknemer mocht zelf kiezen wie hij aansprak. Als het UWV meende dat de werkgever uiteindelijk de schade diende te dragen, moest het UWV maar verhaal zoeken bij de werkgever.

 

Normaal gesproken zal een werknemer slechts zijn werkgever kunnen aanspreken na een opzegging met een ontslagvergunning. Uit deze uitspraak blijkt dat in bijzondere omstandigheden een werknemer ook bij het UWV verhaal kan halen.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven