Home Verboden te reanimeren?

Verboden te reanimeren?

Een belangrijk patiëntenrecht is het niet hoeven ondergaan van een medische behandeling, ondanks dat daar een indicatie voor bestaat.

Juridisch is dit zo geformuleerd dat een behandeling pas mag plaatsvinden nadat een patient daarvoor toestemming heeft gegeven. Daaraan voorafgaand dient een patient geinformeerd te worden, onder meer over de risico's van een behandeling.

Soms is er geen tijd om met de patient te overleggen, bijvoorbeeld als er sprake is van een acute situatie bij een bewusteloze patient en reanimatie noodzakelijk is. Niet iedereen wil echter behandeld worden en niet iedereen wil gereanimeerd worden als hij of zij getroffen wordt door een hart- en/of ademstilstand. De wet biedt in dat geval de mogelijkheid dat een wilsverklaring wordt opgesteld waarin van te voren, bij bewustzijn, wordt aangegeven, voor welke behandelingen geen toestemming wordt gegeven als het bewustzijn verloren is gegaan.

Een voorbeeld van zo'n wilsverklaring is de niet-reanimerenpenning, die door een ieder die dat wenst kan worden gedragen. Onlangs is een nieuwe, voor iedereen beschikbare penning ontwikkeld. De minister van VWS heeft de ontwikkeling hiervan onderschreven, zie hier. Door het dragen van zo'n penning geeft iemand aan dat er geen toestemming is om reanimatie toe te passen. 

Een dergelijke wilsverklaring zal echter ook in de toekomst, net als in het verleden, niet alle problemen in de praktijk van de acute geneeskunde wegnemen. Juist doordat het dan altijd gaat om een zeer acute situatie en zodoende zeer acute besluitvorming, zal mogelijk soms de neiging bestaan om toch maar eerst te handelen en daarna verder te zien. Dat is vanuit hulpverlenersperspectief zeer begrijpelijk. Bovendien zegt de wet dat een wilsverklaring mag worden gepasseerd als daartoe gegronde redenen aanwezig zijn. Meestal zal de tijd ontbreken om dat goed te onderzoeken. Bovendien is niet duidelijk wat onder 'gegronde redenen' dient te worden verstaan. Soms leidt dat tot juridische procedures. Een voorbeeld daarvan treft u hier aan.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven