Home Vergoeding kosten van medicinale cannabis afgewezen

Jurriaan Verduijn

Overig
/

Vergoeding kosten van medicinale cannabis afgewezen

Uit een arrest van 27 december 2011 van het Gerechtshof Amsterdam (LJN: BU9487) blijkt de hardheid van de “kleine lettertjes” van aanvullende ziektekostenverzekeringen.

In de betreffende zaak verzocht een verzekerde van IZZ Zorgverzekeraar om vergoeding van de kosten van cannabis om misselijkheid in verband met de behandeling van een HIV-besmetting. Na het proberen van diverse (duurdere) reguliere medicijnen tegen misselijkheid bleek de cannabis van de coffeeshop het enige middel te zijn dat helpt.

 

Het hof oordeelt dat tussen partijen vaststaat dat cannabis geen geregistreerd geneesmiddel is en niet valt onder rationele farmacotherapie. Om die reden is cannabis niet te scharen onder de op grond van de Zorgverzekeringswet verzekerde vormen van zorg (het basispakket). Een beroep op de eveneens bij IZZ afgesloten aanvullende ziektekostenverzekering strandt vervolgens op het feit dat de polisvoorwaarden van deze aanvullende verzekering de dekkingssystematiek van de Zorgverzekeringswet volgen. 

 

Met betrekking tot het beroep van de verzekerde op de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid overweegt het hof vervolgens dat het een verzekeraar vrij staat om zelf de grenzen van de dekking van de aanvullende verzekering vast te stellen, mits de omschrijving van de dekking voor de verzekeringnemer maar voldoende duidelijk is. Het hof overweegt dat hij, gelet op het dwingendrechtelijke systeem van de Zorgverzekeringswet enerzijds en de genoemde vrijheid van de verzekeraar ten aanzien van de aanvullende verzekering anderzijds, slechts terughoudend aan de redelijkheid en billijkheid kan toetsen, ook al heeft verzekerde een zwaarwegend belang. Ook langs deze weg dus geen vergoeding.

 

Dat de Centrale Raad van Beroep eerder op grond van de Wet Werk en Bijstand voor verzekerde een andersluidende uitspraak deed, doet volgens het hof aan de beoordeling niet af, omdat in de genoemde wet, anders dan in de Zorgverzekeringswet, een hardheidsclausule is opgenomen.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven