Home Verlenging NOW-regeling: NOW 2.0

KBS

Verlenging NOW-regeling: NOW 2.0

De NOW-regeling wordt na afloop van het eerste tijdvak op 31 mei a.s. met drie maanden verlengd. Minister Koolmees heeft dat op 20 mei jl. aan de Tweede Kamer geschreven.

De onderneming die ten minste een omzetverlies van 20% verwacht, kan (waarschijnlijk) vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Het doel van de regeling blijft hetzelfde: door tegemoetkoming in de loonkosten wordt beoogd zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

In de NOW 2.0 wordt aangesloten bij de systematiek van de NOW 1.0. Wel gelden een aantal gewijzigde en aangescherpte voorwaarden ten opzichte van de NOW 1.0:

1. De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

2.De referentiemaand voor de loonsom wordt voor de NOW 2.0 maart 2020. In de NOW 1.0 was dat januari 2020. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Wordt er al gebruik gemaakt van de NOW 1.0, dan dient de gekozen periode voor het berekenen van het omzetverlies aan te sluiten op de in het kader van NOW 1.0 gekozen periode.

3.Ten aanzien van de NOW 2.0 geldt de voorwaarde dat een onderneming die hiervan gebruik maakt over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doet, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeert en geen eigen aandelen mag inkopen.

4. De correctie op de subsidie bij ontslag blijft in de NOW 2.0 bestaan. De extra verlaging van de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag zal komen te vervallen. Dit geldt voor ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. Een onderneming die een aanvraag voor de NOW 2.0 doet, verklaart dat zij zal overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag wil aanvragen. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht.

5. Ondernemingen die de NOW 2.0 aanvragen, verplichten zich om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Bij de aanvraag van de NOW 2.0 dient hierover een verklaring te worden afgelegd.

6.Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen.

Mocht u vragen hebben over de NOW regeling, dan kunt u contact opnemen met Debby Kolk of Suzanne Steegmans.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven