Home Verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Eind oktober is aan de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangeboden om kindermishandeling beter en sneller te signaleren. Het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt daarin wettelijk verplicht gesteld.

Beroepsbeoefenaren kunnen dan bovendien naast melding aan het AMK ook zonder toestemming van de ouders informatie met de gezinsvoogd delen. Dit is een inbreuk op het beroepsgeheim die de praktijk zal verwelkomen. Uit de vele tuchtrechtelijke uitspraken over kindermishandeling en het beroepsgeheim blijkt hoezeer hulpverleners nog steeds worstelen met een goed evenwicht tussen hun beroepsgeheim en het belang van het kind.
Sinds enige maanden bestaat er overigens een speciale app waarmee mensen met een iPhone, iPad of een Android telefoon de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen downloaden. De app geeft in stappen weer wat mensen kunnen ondernemen als ze vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven