Home Voorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Niels van den Burg

Overig
/

Voorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Minister Schippers heeft op 15 april jl. een integrale tekst van het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) bij de Tweede Kamer ingediend, met daarin verwerkt de wijzigingen die zijn aangebracht met de drie nota’s van wijziging. Van het oorspronkelijke wetsvoorstel is niet veel meer over. Duidelijk is dat alle onderdelen, behalve kwaliteit, klachten en geschillen uit het wetsvoorstel zijn geschrapt. Het wetsvoorstel heeft vanaf nu daarom de naam “Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg” (Wkkgz).

Het wetsvoorstel Wkkgz dient ter vervanging van met name de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). De Wkcz verplicht kort gezegd tot niet meer dan het hebben van een klachtenregeling met een klachtencommissie waarbij door een cliënt kan worden geklaagd.


De Wkkgz legt op een zorgaanbieder de verplichting een laagdrempelige klachtenregeling in te stellen, welke regeling in beginsel moet worden vastgesteld in overeenstemming met een representatief te achten organisatie van cliënten. Bij grotere instellingen zal dit in de regel de cliëntenraad kunnen zijn, maar voor kleinere zorginstelling kan dit een probleem opleveren.
 

Naast de klachtenregeling dient een zorgaanbieder zich op grond van artikel 18 van het wetsvoorstel Wkkgz aan te sluiten bij een geschilleninstantie, welke geschilleninstantie overeenkomstig artikel 20 van het wetsvoorstel bevoegd zal zijn om over een geschil een uitspraak te doen bij wege van bindend advies. De geschillencommissie dient bevoegd te zijn om een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot in ieder geval een bedrag van € 10.000,00. Het wetsvoorstel voorziet bovendien in de mogelijkheid dat dit bedrag bij algemene maatregel van bestuur wordt verhoogd tot € 25.000,00.


Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld.


Klik hier voor de integrale tekst van het wetsvoorstel.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven