Home Vorderingen plastisch chirurgische kliniek tegen St. Jansdal afgewezen

KBS

Vorderingen plastisch chirurgische kliniek tegen St. Jansdal afgewezen

In kort geding vorderde een plastisch chirurgische kliniek dat het St. Jansdal ziekenhuis zou stoppen met het benaderen van patiënten om naar haar ziekenhuis over te stappen. Naar het oordeel van de rechter is echter onvoldoende aannemelijk geworden dat St. Jansdal patiënten van de kliniek actief heeft benaderd en heeft de vordering dan ook afgewezen. De vorderingen van beide partijen tot rectificatie van uitlatingen in de media delen hetzelfde lot.

Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen

Deze kwestie houdt verband met het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen. De kliniek maakte voor haar behandelingen gebruik van een ruimte van MC IJsselmeerziekenhuizen, ten titel van huur. Daarnaast was sprake van een samenwerkingsovereenkomst die de kliniek verplichtte om dossier te voeren over iedere patiënt in het elektronisch patiëntendossier (EPD0 van MC IJsselmeerziekenhuizen. Na faillissement hebben de curatoren de patiëntendossiers van MC IJsselmeerziekenhuizen in bewaring gegeven bij St. Jansdal. St. Jansdal heeft alle activa en de bedrijfsvoering van MC IJsselmeerziekenhuizen overgenomen.

Kort geding

Naast St. Jansdal had de kliniek ook de curatoren in kort geding betrokken. De kliniek eiste dat de dossiers van haar patiënten aan haar moesten worden teruggegeven. Kort voor de zitting werd deze vordering echter ingetrokken, omdat hierover inmiddels overeenstemming met de curatoren werd bereikt. In kort geding bleef over de vordering tegen St. Jansdal over het benaderen van patiënten en het rectificeren van uitlatingen in de media. Als tegenvordering eiste ook St. Jansdal rectificatie van uitlatingen.

Benaderen van patiënten

Volgens de kortgedingrechter is onvoldoende aannemelijk geworden dat St. Jansdal patiënten van de kliniek actief heeft benaderd. De rechter overweegt dat St. Jansdal uitgebreid heeft gemotiveerd op welke wijze zij de patiënten die onder behandeling waren van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen zo zorgvuldig mogelijk heeft geprobeerd te benaderen en dat bij haar de continuïteit van zorg voorop stond.

Niet is weersproken dat St. Jansdal de zorg voor de patiënten die onder behandeling waren van het failliete ziekenhuis diende te continueren en dat zij voor het benaderen van deze patiënten, die volgens de curatoren op een “wachtlijst” stonden van 18.000 patiënten, een vast protocol gebruikte. In het kader van het nabellen van die 18.000 patiënten door St. Jansdal is er mogelijk iets misgegaan maar dat is in het kort geding onduidelijk gebleven. In een kort geding is ook geen plaats voor nadere bewijslevering, waardoor deze onduidelijkheid niet nader kon worden onderzocht.

De verklaringen van twee patiënten vormen onvoldoende aanleiding voor een ander oordeel. Volgens de ene patiënt zou geen toestemming hebben gegeven voor overdracht van zijn dossier, terwijl er in het systeem blijkbaar genoteerd was dat dit wel het geval was. Tegen de andere patiënt zou zijn gezegd dat St. Jansdal de wachtlijst van de kliniek overnam en is niet duidelijk over welke lijst de medewerker van St. Jansdal het heeft gehad. Aan deze verklaringen kan niet de conclusie worden verbonden dat St. Jansdal stelselmatig patiënten van de kliniek heeft benaderd en geprobeerd heeft om deze patiënten te bewegen bij St. Jansdal zorg af te nemen door middel van het doen van onjuiste mededelingen. Ook maken deze verklaringen onvoldoende aannemelijk dat St. Jansdal inzage heeft in de medische gegevens zonder toestemming van de patiënt. Gelet hierop strandde ook de vorderingen van de kliniek tot rectificatie.

Rectificatie

St. Jansdal had eveneens rectificatie van uitlatingen van de kliniek in de media gevorderd. Ook deze vordering werd echter afgewezen, omdat het aan onrechtmatigheid ontbrak. Het is namelijk juist dat de kliniek een procedure is begonnen waarin zij de afgifte van patiëntendossiers vordert alsmede het staken van benaderen van patiënten van de kliniek door St. Jansdal. Verder klopt het ook dat St. Jansdal niet verder wil met de kliniek en dat patiënten in het St. Jansdal voor behandelingen van de plastisch chirurg voortaan alleen terecht kunnen bij de eigen plastisch chirurgen van St. Jansdal.

Daar komt bij dat de strekking van de krantenartikelen ruimer is dan de onderwerpen van onderhavig kort geding. Uit de krantenartikelen komt het beeld naar voren dat de overname door St. Jansdal van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en de koers die St. Jansdal wil varen, bij specialisten en patiënten van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen op weerstand stuit. De gevorderde rectificatie heeft slechts betrekking op een deel van de inhoud van de krantenartikelen en zal, bij toewijzing van de vordering, aan dit beeld niet of nauwelijks afdoen.

Gelet op het voorgaande hoeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter het recht op vrije meningsuiting van de kliniek niet te wijken voor de bescherming van de goede naam en rechten van St. Jansdal.

Voor de uitspraak, klik hier.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven